Źródło: UM Rybnik, Zdjęcie poglądowe: Dominik Gajda / Archiwum.
Źródło: UM Rybnik, Zdjęcie poglądowe: Dominik Gajda / Archiwum.

KWK ROW Ruch Marcel w latach 2022-2024 zamierza prowadzić eksploatację ścian M-6a oraz M-9, w pokładzie 712/1-2. To obszary, które znajdują się między ulicą Wodzisławską, a Górnośląską. Eksploatacja pokładu 712/1-2, będzie prowadzona na głębokości od 850 do 960 metrów.

- Pomiędzy poszczególnymi ścianami pozostawiane są tzw. „filary”, dzięki którym ograniczono wpływy eksploatacyjne na powierzchnię do maksymalnie II kategorii terenu górniczego - informuje spółka.

Jak słyszymy w PGG, eksploatacja nie będzie powodować zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji obiektów budowlanych. 

- Szkody, które już wystąpiły lub ujawnią się w przyszłości, będą naprawiane przez kopalnię  w oparciu o złożone przez poszkodowanych wnioski, zgodnie z procedurą obowiązująca w PGG - dodaje.

Na początku listopada ubiegłego roku, KWK ROW Ruch Rydułtowy rozpoczął eksploatację ściany XI-E1 w pokładzie 703/1-2 na głębokości około 1020 metrów. To obszar od ulicy Spacerowej w Radlinie, do ulicy Narutowicza w Rydułtowach. W północnej części OG „Rydułtowy II” prowadzona jest również eksploatacja ściany II-E2 w pokładzie 713/1-2, na głębokości około 1217 m, która prowadzona jest od granicy administracyjnej Rybnika z Jejkowicami, w kierunku ul. Raciborskiej i dalej na południowy zachód w kierunku ul. Jacka w Rydułtowach. 

Zdaniem PGG, maksymalna wartość prognozowanych przyśpieszeń drgań gruntu generowanych eksploatacją Ruchu Marcel w rejonie dzielnicy Rybnik – Niedobczyce może wynieść około 1100mm/s2, przy szacowanej maksymalnej energii potencjalnej wstrząsów 5x107J. Natomiast dla Dzielnicy Rybnik – Niewiadom wartości prognozowane przyśpieszeń drgań gruntu mogą wynieść max około 1100 mm/s2, przy maksymalnej energii wstrząsów rzędu 1x108J.

Komentarze

Dodaj komentarz