Pixabay Sklep ma wydawać uchodźcom żywność oraz inne artykuły
Pixabay Sklep ma wydawać uchodźcom żywność oraz inne artykuły

I. Cel zadania:

Celem zadania jest wydawanie środków wsparcia humanitarnego obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z oferty sklepu będzie mogła skorzystać każda osoba, która może poświadczyć swój przyjazd do Polski z terenu Ukrainy 24 lutego br. lub później.

II. Wymagania wobec Partnera:

– włączenie się w proces przygotowania i otwarcia punktu wsparcia charytatywnego,
– posiadanie niezbędnych zasobów kadrowych,
– wyrażenie zgody na współpracę z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, a także podpisanie porozumienia o wspólnej realizacji zadania.

III. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Zakres tematyczny zadania:

Zadaniem organizacji pozarządowej będzie:
– prowadzenie punktu wsparcia charytatywnego w wyznaczonym przez ŻCOP lokalu,
– koordynacja zbiórek żywności, ubrań, środków higieny i czystości, podstawowych środków medycznych w punkcie wsparcia charytatywnego
– koordynacja działań wolontariuszy w punkcie wsparcia charytatywnego
– ścisła współpraca z Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 32 435 51 11 w nieprzekraczalnym terminie od 21.03.2022 r. do 22.03.2022 r.do godz. 10:00. Oferty można nadsyłać również w postaci elektronicznej na adres:biuro@cop.zory.pl.
 

Komentarze

Dodaj komentarz