UM Żory
UM Żory

Targi Pracy i Przedsiębiorczości to szansa nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z ofertą lokalnych firm, urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz z ofertą edukacyjno-szkoleniową.

Targi odbędą się we wtorek, 24 maja w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach. Wydarzenie to dedykowane jest osobom poszukującym pracy, w tym także obywatelom Ukrainy, osobom zainteresowanym zmianą miejsca pracy oraz młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Uczestnicy będą mogli uzyskać pomoc doradcy zawodowego, wsparcie w stworzeniu profesjonalnego CV, zapoznać się z usługami i instrumentami oferowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym także w zakresie wsparcia finansowego na uruchomienie własnego biznesu.

Komentarze

Dodaj komentarz