Materiały prasowe Senator Ewa Gawęda firmuje rozdanie dla naszego regionu w ramach 2. edycji Polskiego Ładu swoją twarzą
Materiały prasowe Senator Ewa Gawęda firmuje rozdanie dla naszego regionu w ramach 2. edycji Polskiego Ładu swoją twarzą

- Zdaję sobie sprawę z paradoksu, że tak ogromne kwoty czasem nam, mieszkańcom, w gruncie rzeczy niewiele mówią, bo na co dzień nie mamy do czynienia z wielkimi sumami. Dlatego mam nadzieję, że szybko zobaczymy te setki milionów w naszym najbliższym otoczeniu, że wkrótce zaczną „pracować” i zamieniać się w konkrety. Między innymi w lepsze drogi, w poprawę jakości wody, w nowe miejsca do odpoczynku i inne ważne przedsięwzięcia. Wierzę, że samorządowcy, którzy przygotowali wnioski są najbliżej swoich mieszkańców i celnie wskazali pilne potrzeby - informuje senator Ewa Gawęda, która przekazała listę inwestycji do publicznej wiadomości.

Podziękowała wszystkim, którzy profesjonalnie przygotowali projekty inwestycyjne, dzięki czemu liczba i kwota dofinansowań w naszym regionie jest naprawdę imponująca.

- To niewątpliwy sukces i satysfakcja, ale to jeszcze nie czas na toasty szampanem. Teraz te projekty trzeba jak najszybciej i jak najlepiej zrealizować. Dlatego gorąco proszę wszystkich, od których zależy realizacja dofinansowanych przedsięwzięć, o zgodną i skuteczną współpracę. Sama też deklaruję wszelką pomoc w zakresie moich kompetencji - zapowiada senator z powiatu wodzisławskiego.

Lista dofinansowanych zadań 

Gmina Kornowac, powiat raciborski 

 • budowa gminnego ośrodka kultury w Kornowacu 
 • termomodernizacja i rozbudowa budynku ZSP w Pogrzebieniu 
 • budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu 

Krzanowice, powiat raciborski 

 • budowa PSZOK w gminie Krzanowice 
 • budowa kanalizacji sanitarnej w Borucinie – etap I 

Krzyżanowice, powiat raciborski 

 • przebudowa dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków 

Kuźnia Raciborska, powiat raciborski 

 • uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Jankowice 
 • budowa PSZOK w Kuźni Raciborskiej 

Nędza, powiat raciborski 

 • budowa kanalizacji w Zawadzie Książęcej – etap I 

Pietrowice Wielkie, powiat raciborski 

 • cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług 
 • remont ul. Konopnickiej w rejonie szkoły w Pietrowicach Wielkich 
 • budowa drogi osiedlowej w Pietrowicach Wielkich 

Rudnik, powiat raciborski 

 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków i modernizacją oświetlenie w Ligocie Ks. 
 • budowa lub modernizacja dróg na terenie gminy 
 • budowa i modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy 

Racibórz 

 • rozbudowa raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej 
 • przebudowa drogi powiatowej Lekartów-Pietrowice Wielkie 

Godów, powiat wodzisławski 

 • budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
 • poprawa infrastruktury przedszkolnej w sołectwie Krostoszowice 

Gorzyce, powiat wodzisławski 

 • budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg na ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach 

Lubomia, powiat wodzisławski 

 • budowa kanalizacji sanitarnej w Syryni w rejonie ul. 3 Maja i Wolności 

Marklowice, powiat wodzisławski 

 • budowa drogi lokalnej umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych 
 • budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością gminy 

Mszana, powiat wodzisławski 

 • zagospodarowanie centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej 
 • termomodernizacja budynku ZSP w Połomi wraz z remontem
 • przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie  

Pszów, powiat wodzisławski 

 • rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po KWK Anna 
 • remont dróg na terenie Pszowa 

Radlin, powiat wodzisławski 

 • Dobry klimat dla Radlina – kompleksowa modernizacja przestrzeni miejskich – etap II 
 • budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej w mieście 

Rydułtowy, powiat wodzisławski 

 • modernizacja ul. Nowej 
 • budowa drogi łączącej ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej 

MZWiK Wodzisław 

 • Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław – etap II 

Żory 

 • budowa kanalizacji wraz przepompownią ścieków i przebudową ul. Warszowickiej 
 • poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową 

Jastrzębie-Zdrój 

 • podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Al. Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym 
 • zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów – etap 2.

Komentarze

Dodaj komentarz