Ireneusz Stajer Początek robót ziemnych na budowie domów czynszowych w Żorach
Ireneusz Stajer Początek robót ziemnych na budowie domów czynszowych w Żorach

Szanowni Państwo,

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 01 czerwca 2022r. w sposób oczywisty jest niekorzystny dla Spółki, albowiem Sąd- w naszej ocenie błędnie- przyjął, że Eltak nie ponosi winy za opóźnienia w realizacji prac,a zatem odstąpienie od umów, choć skuteczne, nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty kar umownych przez Eltak.

ZTK nie zgadza się z wyrokiem Sądu II instancji i poczyniło kroki w celu jego podważenia. Po pierwsze, ZTK wystąpiło do Sądu o sporządzenie pisemnego uzasadniania wyroku. Po drugie, kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną ZTK zlecono przygotowanie analizy prawnej w przedmiocie możliwości i celowości wniesienia skargi kasacyjnej od tego wyroku do Sądu Najwyższego. Wyniki analizy będą znane w przeciągu najbliższych miesięcy, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem pisemnego uzasadnienia wyroku.

Wyrok w powyższej sprawie może mieć wpływ na postępowanie z powództwa Eltak o zapłatę wynagrodzenia za prace (wys. ok. 1.1 mln zł), które obecnie jest zawieszone. ZTK podejmuje działania w celu utrzymania zawieszenia tego postępowania do czasu rozpatrzenia ewentualnej skargi kasacyjnej.

Ponadto w lokalnych mediach pojawiły się informacje, które mogą godzić w dobre imię ZTK, no co spółka odpowiednio reaguje. W załączeniu do Państwa wiadomości znajduje się kopia wniosku o sprostowanie informacji prasowej jaka ukazała się w jednym z lokalnych tygodników.

Prezes Zarządu ZTK Sp. z o.o.
Andrzej Tadeusz Bzibziak

Sprostowanie

Na podstawie art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 198r. Prawo prasowe uprzejmie proszę o zamieszczenie sprostowania informacji zawartych w artykule „Przedsiębiorca wygrał w sądzie z miejską spółką” opublikowanym w nr 24 (3374) z dnia 15 czerwca 2022r., a także w artykule „Miejska spółka z Żor przegrała w sądzie z przedsiębiorcą” opublikowanym na portalu eNowiny.pl w dniu 14 czerwca 2022r. 
Treść sprostowania: W artykule „Przedsiębiorca wygrał w sądzie z miejską spółką” opublikowanym w nr 24 (3374) z dnia 15 czerwca 2022r. oraz artykule „Miejska spółka z Żor przegrała w sądzie z przedsiębiorcą” opublikowanym na portalu eNowiny.pl w dniu 14 czerwca 2022r. zawarte zostały nieprawdziwe informacje odnośnie realizacji inwestycji budowalnej przez Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. i przyczyn odstąpienia od umowy z Eltak sp. z o.o. ZTK wskazuje, że: 

(1) żadna część dokumentacji projektowej nie została „zatajona”-całość dokumentacji projektowej była jawna i każdy wykonawca, w tym Eltak, mógł się z nią zapoznać, co zostało w przypadku Eltak potwierdzone stosownym oświadczeniem Eltak, 

(2) Eltak nie został „wprowadzony w błąd przez komisję przetargową oraz byłego już prezesa miejskiej spółki”- procedura udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzona została zgodnie z prawem i doprowadziła do skutecznego wyłonienia wykonawcy, który nie sprostał powierzonemu zadaniu, 

(3) istniała możliwość wybudowania budynków zgodnie z pierwotnymi założeniami, do czego nie doszło z powodu błędów i zaniedbań ze strony Eltak, 

(4) miejscowa wymiana gruntów i ich wzmocnienie było konsekwencją błędów i zaniedbań Eltak, 

(5) ZTK nie „dogadała się” z firmą specjalizującą się w palowaniu gruntu- konieczność palowania wyniknęła z powodu błędów i zaniedbań Eltak, 

(6) ZTK nie narzucało Eltak żadnych podwykonawców,

(7) dokończenie inwestycji zostało zlecone firmie Erbud, niemniej z powodu opóźnień w wykonaniu prac, ZTK odstąpiło od umowy z tą firmą i obciążyło ją stosownymi karami umownymi, 

(8) odstąpienie od umowy w zakresie budynku nr 5 nastąpiło na dwa miesiące przed umownym terminem wykonania prac, podczas gdy w dacie odstąpienia nie wykonano nawet fundamentów- w zakresie budynku nr 4 Eltak również nie dochowałby terminu umownego, co sam zapowiadał, 

(9) ZTK zrealizowało zabezpieczenie umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej, czego Eltak nie kwestionował. 

ZTK Sp. z o.o. oświadcza, że w całości podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, a sprawa będzie kontynuowana. 

Prezes Zarządu ZTK Sp. z o.o.
Andrzej Tadeusz Bzibziak

Komentarze

  • Michał 30 czerwca 2022 17:30Tak to jest jak się spółka odpowiedzialna za wywóz śmieci i utrzymanie zieleni bierze za deweloperkę, o której nie miała i nie ma pojęcia. Ciekawe kiedy NIK zbada finanse tej spółki czy były wydawane zgodnie z przeznaczeniem, bo mam przeczucie, że gdyby nie pomysły z budową bloków to koszt wywozu śmieci w Żorach mógłby być niższy.

Dodaj komentarz