post image
Pixabay Elektrownia jądrowa

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę obu podmiotów w zakresie udziału w nowych projektach jądrowych, w szczególności w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Strony uzgodniły, że będą współpracować w komunikacji z rządem Rzeczpospolitej Polskiej i innymi przedsiębiorcami w zakresie projektu jądrowego, zakładają możliwość wspólnego doradztwa a następnie realizacji projektu.  

Zadeklarowano także wspólne badania i rozwój w zakresie projektu jądrowego.  RAFAKO zapewni wsparcie inżynieryjne przy projektach nowych bloków elektrowni jądrowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz dostawy wybranych urządzeń, w tym zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Zakres tych dostaw ma zostać uzgodniony na dalszych etapie współpracy. Protokół uzgodnień nie ogranicza skali współpracy, daje możliwość jej rozszerzenia i został zawarty na pięć lat.          

Umowa zakłada także wymianę informacji, wspólne konferencje, spotkania zespołów roboczych, ale przede wszystkim wzajemne ofertowanie, w których pozycja każdej ze stron będzie określana w każdym konkretnym przypadku i może to być zarówno konsorcjum jak i współpraca na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku projektów, które wymagają obopólnych uzgodnień Stron, w tym pomocy technicznej i rozwoju biznesu, ich warunki zostaną uzgodnione w odrębnych umowach.

- Fakt, że najwięksi gracze na rynku energetyki jądrowej na świecie, podpisują z RAFAKO takie umowy, dobitnie świadczy, że jesteśmy naturalnym partnerem wszystkich, którzy są poważanie zainteresowani udziałem w polskim Programie Energetyki Jądrowej – powiedział po podpisaniu umowy Radosław Domagalski – Łabędzki, prezes RAFAKO.  

–  Mamy doskonałe zaplecze projektowe i wykonawcze oraz kadr. Nasza firma od ponad 70 lat tworzy i modernizuje polską energetykę i jest najlepszym gwarantem przeprowadzonej z sukcesem transformacji energetycznej – niezbędnej dla spełnienia warunków środowiskowych, ale koniecznej także wobec zmian na rynku zasobów naturalnych - dodał.

Jak bardzo szybko może się on zmieniać i jak bardzo powinniśmy polegać na własnych zasobach - także wytwórczych – obserwujemy szczególnie od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 

- RAFAKO po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji, na krótko przed wzmocnieniem, jakim bez wątpienia będzie dla spółki nowy inwestor, jest gotowe na największe wyzwania a nasz udział w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zapisaliśmy, jako jeden z najważniejszych elementów strategii – zaznaczył Domagalski – Łabędzki.   

 Korea Hydro & Nuclear Power jest jednym ze światowych liderów w energetyce jądrowej oraz współautorem wielu innowacyjnych technologii w tym zakresie. Firma obecna jest na rynku europejskim gdzie współpracuje z największymi światowymi koncernami, także w zakresie technologii SMR (small modular reactor).

Podpisane dziś porozumienie jest trzecim dokumentem o takim charakterze, jakie RAFAKO podpisało z partnerami zagranicznymi w celu współpracy przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wcześniej umowy z RAFAKO zawarły francuski gigant EDF (Électricité de France) i amerykańska firma Westinghouse Electric Company.   

- W ślad za tymi umowami idą konkretne, intensywne działania związane z rozwojem kompetencji Grupy RAFAKO w zakresie projektów jądrowych. Aktualnie trwa proces pozyskania certyfikatów, które umożliwią powrót naszej spółki do elitarnego grona firm, produkujących elementy dla energetyki jądrowej – poinformował po podpisaniu umowy prezes RAFAKO. 

RAFAKO już w latach siedemdziesiątych było zaangażowane w energetykę jądrową.  W Raciborzu wytwarzano stabilizatory ciśnienia i wytwornice pary dla bloków jądrowych projektowanych i produkowanych w ZSRR. W latach 1988÷1990 RAFAKO wyprodukowało kilka stabilizatorów ciśnienia m.in. dla elektrowni NORD w byłym NRD oraz dla elektrowni w Czechosłowacji. Rozpoczęto również produkcję wytwornic pary dla budowanej w Żarnowcu elektrowni jądrowej – technologia opracowana została w RAFAKO. Podjęta w 1990 roku decyzja o wstrzymaniu mocno zaawansowanej budowy elektrowni w Żarnowcu, dla RAFAKO oznaczała koniec produkcji komponentów dla elektrowni jądrowej.

Obecnie harmonogram Polskiego Programu Energetyki Jądrowej zakłada budowę i oddanie do eksploatacji 2 elektrowni jądrowych po 3 reaktory każda, a rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora planowane jest w 2026 zaś jego uruchomienie w 2033 roku.  

Material prasowy
 

Komentarze

Dodaj komentarz