Żaden z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej nie został upoważniony do prowadzenia postępowań odszkodowawczych i związanego z tym przyjmowania gotówki
Żaden z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej nie został upoważniony do prowadzenia postępowań odszkodowawczych i związanego z tym przyjmowania gotówki

Miasto zapewnia, że żaden z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej nie został upoważniony do prowadzenia postępowań odszkodowawczych i związanego z tym przyjmowania gotówki.

- Sposób regulacji należności za poszczególne formy pomocy, określono w decyzji administracyjnej. Pracownicy OPS-u nie są upoważnieni do odbierania od klientów gotówki - podkreśla ratusz.

Jednocześnie każdy pracownik socjalny działający w terenie lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, zobowiązany jest do okazania legitymacji służbowej.

- Ponadto wejście w środowisko zawsze odbywa się za Państwa zgodą - wskazuje urząd miasta, prosząc klientów OPS-u o czujność.

- Szanowni Państwo, Klienci Ośrodka, osoby korzystające z usług materialnych i niematerialnych, mając na względzie Wasze dobre i bezpieczeństwo, bardzo proszę o zachowanie daleko idącej ostrożności. W sytuacjach wątpliwych, proszę o kontakt z pracownikiem socjalnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub komendą powiatową. W przypadku wspomnianych sytuacji, prosimy o przekazanie informacji o miejscu i czasie zdarzenia - informuje kierownictwo OPS-u.

Komentarze

Dodaj komentarz