post image
Dominik Gajda

Boczōń a drach

 

Depce boczōń po łōnce,

A widzi furgać dracha,

Tōż trocha dostoł stracha,

Co zahoczy ô słōńce,

A sie ôdzywo: - Drachu,

Dej pozōr na słōńce, kamracie.

A ôn mu pado: - Bez strachu,

Jo furgōm na szpagacie.

 

Cug

 

Sam je tyn

klang dziyń w dziyń.

Sztyjc: gruch, buch,

gwizd a pisk,

a bez wieś

smrōd a spleś.

Rust a kurz.

Ćma je już.

Durch sie zdo,

Że sie rzo.

Dyć tyn cug,

kej by mōg,

to by gzuł,

suł a pruł

a wiōz smrōd

kaj za prōg.

Cōż, kej chłop

Wcis mu sztop.

Autorem wierszy jest Stanisław Neblik - Fojerman

Komentarze

Dodaj Komentarz