post image
Archiwum

 - Co to bydziecie tym gynsiōm robić, starko? Poszkubować? Przeca żeście godali, że poszkubowani to je taki napasztowani, bo jak za waszych modych czasów synki poszkubowały dziołchōw, to ône to niy miały rade, a krōm tego zwierziny napasztować sie niy godzi, bo by sam zaroz przijechało Towarzystwo Ôpieki nad Zwierzyntami a musieli byście sie z tego gynsto tłōmaczyć! Wiycie starko, tego to jo by sie po wos wcale a wcale niy spodziywoł… - synek pokrynciył gowōm.

-Synku, ty dycki słōchosz brzuchym miasto uchym! – ôdpedziała mu starka. - Ty żeś zaś nic niy spokopiōł, bezto jo ci zaroz wyświytla, co żech ô tych gynsiach godała… - ale niy skończyła, bo przileciała ku nim starka Kurczyno, co wszyjski zwiasty ze wsi wiedziała:

- Wy Kuliczko isto nic niy wiycie? – zaczła. -Wiycie wiela było ôstudy u waszych sōmsiadōw? Wybrała sie Maryjka ze swoim ślubnym na torg do Żorōw, coby jeszcze co ku weselu ôd Adryjany przikupić, a nazod byli dziepiyro pod wieczōr. Jak podjechali ku chałpie patrzōm, że cosikej sie u nich na placu biyli, przidōm bliżyj, a to jejich gynsi leżōm  na gnojoku, wszyjski zdechłe! Modym nic niy pedzieli, yno sami ze starym wzieni sie za szkubani. Wiadomo; ze miynsa już nic niy bydzie, ale chocioż piyrzi na pierziny dziołsze uratowali...

- Jo sam niy widza żodnej ôstudy, Kurczyno!- dziwowała sie starka Kuliczka. - Dobrze, że im to do gowy prziszło, bo jo bych isto gowa straciyła a niy poszkubała tych gynsi.... Nojpryndzy to bych ich kozała Adelinymu chopu zakopać kaj na zegrōdce!

Starka Kurczyno zrobiyła wielgi ôczy:

 - To byście to Kuliczko, wypiytnościyli! A ôstuda to była dziepiyro na drugi dziyń! Przedstowcie se, że te gynsi ôszkubki zmartwystały, a cołki gołe po placu lotały! A to wszyjsko skuli tego, że Maryjczyn chop dziyń przedtym wyciep na gnojok zbytki z korbflaszōw, co w nich wino na weseli nastawioł, gynsiska to zeżarły, a potym naprane na gnojoku leżały!

 Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz