post image
Pixabay

Jak mi bōło ze piyńć lot tatulek wziōn mie do kina na turecko bojka. To było ȏ takim synku, co ōgrōmnie rod jodoł chałwa, a jo jōm tyż wtynczos miała rada. Jak sie sułtan go spytoł, co by chcioł za nagroda, to ȏn ȏdpedzioł, że yno kupa chałwy. Tatulek godoł synkowi, coby se to jeszcze rozmyśloł, ale łebōń sie uprził, bezto sułtan doł mu to, co chcioł! Kozoł go zawrzić do wielki izby, kaj było kupa jodła, yno, że wszyjstek było zrobione ze chałwy. Po poru dniach synek prosioł ȏ kōnsek czornego chleba! Do dzisio to pamiyntōm!

Moja starka Elza piykła jeszcze chlyb, jak jo była bajtlym, a do dzisiej tyn jego smak spōminōm! Ȏjcowie ȏd mojigo tatulka miyszkali we fesztrowni a do wsi mieli pora kilōmetrōw bez las. Bezto ōma piykła trzinoście wielgich pecynkōw roz za tydziyń! Tyn trzinosty bōł dycki do tyj starki, co miyszkała sama we staryj chałpie pod lasym. Ni miała żodnego przociela, bezto ludzie ze wsi sie ȏ nia starali!

Kiejś we chałpach bōły piekaroki, abo niosło sie chlyb do piekorza. Jo żech se tyż niydowno taki chlyb narychtowała, ale mi sie niy udarził, źle sie wypiyk a mioł zakalec! Bezmała we naszych piekarnikach je za mały hajc! Bezto padałach se, że zaniesa mōj chlyb do piekorza , ale tyn chop sie sy mie wyśmioł! Padoł, że chleby sie teroz cołkiym inakszy piecze, a jak chca, to ōn mi może dać pecynek za darmo, cobych mu d... niy zawracała!

Zaroz poszłach sie poużalać kamratce, a ȏna mi padała, że już dość pora lot piecze chlyb w dōma, bo kupiyła se taki autōmat, a dała mi krajiczek tego chleba sprōbować, niy powiym: dobry, ale taki, jak ȏd moji starki to niy bōł!

Wczora puściłach se radio a tam słysza, jak chop, co mo restauracyjo godo ȏ tym, jaki interes robi na „kanapkach na wynos”: żodne krajiczki ze majonezōm już niy sōm modne a ȏ klapsznitach, to sie już ani spōminać niy godzi, bo teroz se kanapki idzie zamōwić bez telefōn a prziwiezōm wōm ich do dōm abo do roboty, nojważniysze, coby piniōndze były, bo za darmo ni ma nic! Wkurziłach sie na tako godka! A narychtowałach se tako klapsznita, że ledwiech jōm ugryź dała rady!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz