Dominik Gajda
Dominik Gajda

Na terenie parku pojawiła się nowa fontanna, która nawiązuje do dawnego wodotrysku, który znajdował się w parku. Mieszkańcy będą mogli wypoczywać na nowych ławkach oraz hamakach. Dla rowerzystów przygotowano stojaki na rowery. Pojawiła się też różnorodna roślinność, alejki dla spacerujących oraz kosze na śmieci.

Rodziców i najmłodszych z pewnością ucieszy fakt, że w przyszłym roku planowane jest także uzupełnienie znajdującego się w Parku Staromiejskim placu zabaw o nowe elementy

- informuje Adrian Lubszczyk.

Remont Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej został przeprowadzony dzięki realizacji projektu "Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach". Dzięki niej zaplanowano też modernizację ul. Klimka oraz terenu pocmentarnego, a także budowę tężni w Parku Cegielnia. Na żorskim rynku pojawi się też nowa fontanna.

Wykonawcą robót była firma HLS System. Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach. Zadanie zostało sfinansowane w ramach pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- przekazuje magistrat.

Park Staromiejski założono po likwidacji garnizonu w Żorach, w latach 90. XIX wieku. W związku z tym miasto postanowiło zagospodarować mienie powojskowe i przekształcić je w park. W 1904 r. znajdowały się tu cztery studnie głębinowe, z których wodę tłoczono do wieży ciśnień na wzgórzu przy ul. Boryńskiej, a następnie do miejskiej sieci wodociągowej. W parku wielką atrakcją była fontanna, którą przeniesiono tu na początku XX w. z Rynku

- dodano.

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz