post image

Dla wnioskodawców programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 organizowane są specjalne szkolenia i konsultacje. Organizatorami są Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim oraz Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają informacje na temat współpracy transgranicznej w przyszłości, aktualnych naborów i zasad składania projektów, propozycji i wniosków projektowych, wydatków kwalifikowalnych, metod rozliczania wydatków oraz promocji.

Szkolenie odbędzie się 6 lutego od godz. 10.00 na Zamku Piastowskim przy ul. Zamkowej 2 w Raciborzu. Organizator informuje, że ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona do 100 osób, a zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: info@euroregion-silesia.pl. W trakcie szkolenia zapewnione będzie tłumaczenie na język czeski i polski.

Komentarze

Dodaj komentarz