post image
Materiały prasowe / Tauron

TAURON i Rafako na drodze mediacji próbują rozwiązać swoje spory i zawrzeć porozumienie. Czas mediacji został przedłużony o kolejne dwa tygodnie i potrwa do 22 marca. Celem jest osiągnięcie kompromisu i polubowne uregulowanie kwestii związanych z kontraktem dotyczącym budowy Bloku 910 MW w Jaworznie oraz wzajemne rozliczenia.

Prezes TAURON Wytwarzanie, Trajan Szuladziński, wyjaśnia, że firma wciąż chce prowadzić mediacje z intencją polubownego uregulowania roszczeń. Podpisany aneks do porozumienia daje dodatkowe dwa tygodnie na wypracowanie precyzyjnej formuły zamknięcia sporu. Prezes dodaje, że polubowne uregulowanie kwestii było preferowane przez TAURON od samego początku, a dzisiaj widzi wolę i realną możliwość osiągnięcia kompromisu.

Wydłużenie terminu porozumienia nie oznacza zrzeczenia się wzajemnych roszczeń, ale strony zobowiązały się powstrzymać w tym okresie od ich dochodzenia. Warunkiem obowiązywania porozumienia jest doręczenie przez Rafako najpóźniej jutro podpisanych przez gwarantów aneksów do wszystkich gwarancji wystawionych na podstawie kontraktu i stanowiących instrumenty zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu przedłużających te gwarancje do dnia 24 marca 2023 r.

Blok 910 MW, od momentu przejęcia eksploatacji jednostki przez służby TAURON Wytwarzanie we wrześniu, pracuje stabilnie i wyprodukował już 2.351 tys. MWh. W grudniu, w trudnym dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego okresie, blok 910 MW był w 100% dyspozycyjny i ustanowił rekord miesięcznej produkcji, generując ponad 455 tys. MWh.

Komentarze

Dodaj komentarz