fot. FB/Powiat Raciborski
fot. FB/Powiat Raciborski

Umowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej Lekartów - Pietrowice Wielkie została niedawno podpisana. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 916 w Lekartowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416 w Pietrowicach Wielkich. Prace będą realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych w Raciborzu Sp. z o.o.

Podczas ceremonii podpisania umowy wicestarosta Marek Kurpis i członkini zarządu powiatu raciborskiego Ewa Lewandowska reprezentowali Powiat Raciborski. Prezes Krzysztof Wrazidło reprezentował Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych w Raciborzu Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • przebudowę konstrukcji jezdni z poszerzeniami na łukach,
  • przebudowę skrzyżowań, chodników, zjazdów, poboczy,
  • odtworzenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych,
  • remont i wymianę elementów odwodnienia oraz ich uzupełnienie,
  • przeniesienie kolidującej infrastruktury,
  • doświetlenie przejść dla pieszych,
  • wymianę oznakowania drogowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 14 778 751,77 zł. Projekt został dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95%, czyli 14 039 814,18 zł. Pozostałe środki, tzw. wkład własny Powiatu, są współfinansowane przez firmę Eko-Okna S.A. oraz Gminę Pietrowice Wielkie.

Prace nad projektem mają zakończyć się w czerwcu 2024 r. Ta inwestycja przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w regionie, co z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców oraz gości odwiedzających Powiat Raciborski.

Komentarze

Dodaj komentarz