fot. Powiat Wodzisławski
fot. Powiat Wodzisławski

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję o powołaniu Michaliny Bizoń na stanowisko dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach. Bizoń zastąpiła Grzegorza Strzebińczyka, który aktualnie pełni funkcję dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Michalina Bizoń ma 34 lata i jest wykształcona w dziedzinach pedagogiki resocjalizacyjnej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami pomocy społecznej. Od 9 lat pracuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu wodzisławskiego, gdzie zdobyła doświadczenie jako wychowawca, pedagog i starszy-koordynator.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerzała na licznych szkoleniach dotyczących pracy z trudną młodzieżą. Od wielu lat angażuje się również w wolontariat, współpracując ze Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach, gdzie pomaga jako wolontariuszka w świetlicy „Tacy Sami”. Współpracuje także jako kurator społeczny z Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Jako dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach, Michalina Bizoń będzie odpowiedzialna za koordynację wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej trzech placówek: Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim oraz Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gorzyczkach.

Komentarze

Dodaj komentarz