Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zgodnie z najnowszymi informacjami od Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), Prezes Rady Ministrów przedłużył trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP oraz drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo, stopień BRAVO dotyczy również polskiej infrastruktury energetycznej umiejscowionej poza granicami kraju. Wzmożone stopnie gotowości obowiązują od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku.

Decyzja o przedłużeniu stanu alarmowego jest wynikiem obowiązków nakładanych przez ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Stopień alarmowy CHARLIE-CRP, będący jednym z czterech określonych w tej ustawie, dotyczy zagrożeń w cyberprzestrzeni. Wprowadza się go w sytuacji, gdy zdarzenie potwierdza prawdopodobieństwo celu ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni, lub gdy służby uzyskują wiarygodne informacje o planowanym takim zdarzeniu.

Z kolei stopień BRAVO, drugi w czterostopniowej skali, wprowadza się w przypadku zidentyfikowania zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego. W praktyce oznacza to, że służby dysponują informacją o potencjalnym zagrożeniu, co wymaga od administracji publicznej zachowania szczególnej czujności. Kontynuacja tych stopni alarmowych stanowi istotną odpowiedź na możliwe zagrożenia, mając na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa obywateli i infrastruktury Polski.

Komentarze

Dodaj komentarz