Powiat Wodzisławski
Powiat Wodzisławski

Dzisiejsza wiadomość o odejściu Tadeusza Skatuły wstrząsnęła powiatem Wodzisławskim. Ten wyjątkowy samorządowiec, który pełnił funkcję Starosty Wodzisławskiego w IV i V kadencji oraz Wicestarosty w III i VI kadencji, zmarł nagle w otoczeniu ludzi, którym poświęcił większość swojego życia.

W momencie swojego odejścia, Tadeusz Skatuła uczestniczył w XIX Powiatowej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych, wydarzeniu, które zawsze było bliskie jego sercu. To świadczy o jego niezłomnym duchu i nieskończonej trosce o społeczność, której służył przez całe swoje życie.

Podczas inauguracji XIX Powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych powiedział:

- Tu na tym niewielkim boisku, od 19 lat powstaje prawdziwa przestrzeń przyjaźni, tolerancji i zrozumienia pomiędzy ludźmi. Sport jest najlepszym środkiem przywrócenia kontaktu osób niepełnosprawnych ze światem zewnętrznym i ułatwienia integracji ze społecznością. Potwierdzenie tego znajdujemy w uśmiechach i zadowoleniu na twarzach uczestników (…) Nie będąc w pełni sprawnym, ale za to zawziętym, sumiennym, zdeterminowanym i konsekwentnym, można wygrywać na największych światowych imprezach sportowych. (…) Życzę, abyście nie tracili sił w pokonywaniu swoich barier.

Tadeusz Skatuła urodził się 24 września 1950 r. w Bluszczowie w gminie Godów. Był absolwentem wydziału górniczego Politechniki Śląskiej. Przez dużą część życia zawodowego związany był z górnictwem. Znał ten zawód od podszewki. Zaczynał jako prosty górnik w Moszczenicy. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej w świecie węgla wieńcząc ją na stanowisku zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Po zakończeniu pięknej ścieżki zawodowej podjął się pracy na rzecz innych w samorządzie terytorialnym. Zaczął od funkcji radnego w 2002 r. Sprawował urząd Starosty Powiatu Wodzisławskiego czwartej kadencji i piątej. Był również zastępcą starosty trzeciej i piątej kadencji. 

Przez wiele lat wiązał swoje życie ze sportem. Sprawował funkcję prezesa KS "Przyszłość" Rogów.  Jak się później okazało, również śmierć przyszła po niego w otoczeniu sportowym. 

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Za aktywność samorządową odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W swoim dorobku miał również Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi.

W obliczu tej tragicznej straty chcemy wyrazić nasze głębokie kondolencje i współczucie dla Żony zmarłego Starosty, jego najbliższych oraz licznych przyjaciół. Wspólnie z nimi, łączymy się w bólu i smutku, pamiętając o niezwykłym człowieku i jego niesłabnącej pasji do służby społeczności.

 

1

Komentarze

  • Obywatelka24 06 czerwca 2023 23:13Wyrazy współczucia dla Rodziny. R.I.P.

Dodaj komentarz