UM Knurów
UM Knurów

W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przyznała środki na renowację ponad 3200 inwestycji w całym kraju. Łączna kwota wsparcia wynosi blisko 1,8 mld zł, z czego Gmina Knurów otrzymała 1,3 mln zł na odnowienie trzech zabytkowych obiektów.

Gmina Knurów planuje podzielić przyznane środki w następujący sposób:

  1. 500 tys. zł zostanie przeznaczone na prace renowacyjne przy ul. Poniatowskiego 6.
  2. Ratusz Miejski również zostanie odnowiony dzięki przyznanej kwocie 500 tys. zł.
  3. Zabytkowy kościół w Krywałdzie pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy otrzyma wsparcie w wysokości 300 tys. zł.

Komentarze

Dodaj komentarz