Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne

W związku z planowymi zmianami w harmonogramie płatności, mieszkańcy są zobowiązani do uregulowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za czwarty kwartał bieżącego roku do 15 grudnia. Zmiana ta dotyczy opłat za miesiące październik, listopad i grudzień.

Należy zaznaczyć, że metoda płatności pozostaje bez zmian – opłaty będą kontynuowane poprzez indywidualne rachunki bankowe mieszkańców. Pomimo nowego terminu, Urząd Miasta nadal oferuje możliwość dokonywania płatności w ratach miesięcznych. Każda rata będzie dotyczyć poszczególnych miesięcy kwartału.

Przypominamy, że termin płatności za czwarty kwartał jest wcześniejszy niż w latach ubiegłych, co wymaga od mieszkańców odpowiedniego dostosowania swoich planów finansowych.

Komentarze

Dodaj komentarz