KMP Rybnik
KMP Rybnik

W Rybniku doszło do zatrzymania 48-letniego mężczyzny, który był odpowiedzialny za powtarzające się kradzieże kart płatniczych. Ofiarami sprawcy najczęściej były osoby starsze, których zaufanie zdobywał, by następnie okradać je z portfeli.

Działania zatrzymanego miały ustalony schemat. Początkowo nawiązywał on kontakt z seniorami, odwiedzając ich w domach. Gdy nadarzała się okazja, sprawca kradł portfele, a następnie wykorzystywał znajdujące się w nich karty płatnicze do wypłacania gotówki z bankomatów. Po osiągnięciu limitu wypłat, kupował telefony komórkowe, które później zastawiał w lombardach.

Całkowita wartość strat poniesionych przez ofiary oszacowana została na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzięki pracy rybnickich kryminalistów, mężczyzna został zatrzymany. Policja zdołała również odzyskać część utraconego mienia.

Komentarze

Dodaj komentarz