Fundusz współpracuje z górnictwem

Tak potężny kombinat przemysłowy musi robić wszystko, by minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, a z drugiej strony działać na korzyść spółki. Stąd tak ważna jest współpraca JSW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jeszcze na październikowym posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW zapadła decyzja o udzieleniu 3 pożyczek spółce z naszego regionu. Pierwsza pożyczka opiewała na kwotę 10 milionów zł i przeznaczona była na zakup 8 sztuk ciągników manewrowych akumulatorowych wraz z zestawem transportowym w KWK „Budryk”. Wysokość drugiej pożyczki również wynosiła 10 milionów zł. Dzięki niej spółka zakupiła ciągniki akumulatorowe podwieszane dla KWK „Pniówek”. Wreszcie dzięki trzeciej pożyczce w wysokości ponad 4 milionów zł możliwy jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych górniczych lokomotyw akumulatorowych torowych dla JSW S.A. KWK "Budryk".

Czym są ciągniki manewrowe akumulatorowe? Wyższy Urząd Górniczy podaje, że są to „niewielkie urządzenia stosowane w wyrobiskach górniczych - eliminują transport ręczny różnorodnych materiałów i elementów maszyn lub obudów”. Są to urządzenia, dzięki którym praca górników staje się nie tyle mniej uciążliwa, ile przede wszystkim bardziej bezpieczna. Mogą być stosowane nie tylko na przodkach wydobywczych, ale także w takich miejscach jak: podziemne stacje materiałowe, pompy, lub komory montażowe. 

Ciągniki podwieszane natomiast jeżdżą po podwieszonej jezdni szynowej. Mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych. Jak widać, tego typu urządzenia mogą zastąpić pracę człowieka w miejscach, w których w innym przypadku musiałby on trudzić się z transportem ręcznym i narażać na niebezpieczeństwo wybuchu gazu. 

Eksperci z Wyższego Urzędu Górniczego wskazują, że "system transportu podnosi poziom bezpieczeństwa z uwagi na wyeliminowanie szeregu czynności związanych z załadunkiem/przeładunkiem materiałów maszyn i urządzeń, które do tej pory wymagały dodatkowych prac związanych z przeładunkiem, równie w rejonie szybu, a także w punktach nadawczo-odbiorczych kolei podziemnej".


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

 

Komentarze

Dodaj komentarz