post image
FGSA

Projekt odpowiada na potrzebę dostosowania kompetencji mieszkańców wybranych subregionów województwa śląskiego do zmian zachodzących na rynku pracy, wynikających z restrukturyzacji i transformacji ekologicznej regionu.

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują skorzystać z usług rozwojowych, które wybiorą z Bazy Usług Rozwojowych – szkoleń, kursów zawodowych, w tym studiów podyplomowych – w celu zdobycia umiejętności zawodowych niezbędnych w sektorze zielonej gospodarki.

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe typu szkolenia w całym projekcie wynosi 5.000 zł na osobę, a na studia podyplomowe 10.000 zł na osobę. Wkład własny uczestnika to tylko 5 proc. Pierwszy nabór planowanych jest na przełomie czerwca i lipca br.

Szczegółowe informacje zainteresowani otrzymają na infolinii projektu: 504 565 437. Wkrótce Fundusz Górnośląski uruchomi także stronę internetową, gdzie będzie na bieżąco informować m.in. o zasadach naboru oraz niezbędnych dokumentach.

– Zgodnie z realizowaną przez nas strategią rozwoju, Fundusz Górnośląski koncentruje się m.in. na wsparciu projektów związanych z transformacją energetyczną i kreowaniem źródeł zielonej energii w regionie. Dlatego realizacja projektu o wartości ponad 10 mln zł. ukierunkowanego na wzrost zielonych kompetencji poprzez usługi rozwojowe idealnie wpisuje się w naszą strategię – mówi Bartłomiej Babuśka, prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego. – Zapowiedzieliśmy, że będziemy aktywnie uczestniczyć w Planie Sprawiedliwej Transformacji w obszarach społecznym, edukacyjnym, gospodarczym oraz transformacji przestrzeni Województwa Śląskiego i tak się właśnie dzieje – dodaje.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie 10.17 Kształcenie osób dorosłych. Wartość projektu to 10.526.255,30 zł, w tym dotacja z UE wynosi 8.947.317,00 zł.

Komentarze

Dodaj komentarz