Zdjęcie ilustracyjne / freepik.com
Zdjęcie ilustracyjne / freepik.com

Dlaczego warto zbierać deszczówkę?

Zbieranie deszczówki to nie tylko oszczędność pieniędzy na rachunkach za wodę, ale też działanie przyjazne dla środowiska. Pozwala ono na zmniejszenie zużycia wody pitnej, ograniczenie zjawiska suszy i podtopień, a także na zasilenie lokalnych ekosystemów.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dotacja skierowana jest do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie nieruchomości, objętej inwestycją.

Na co można przeznaczyć dotację?

Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji do:

  • zbierania wód opadowych z dachów, chodników i podjazdów
  • magazynowania deszczówki w zbiornikach podziemnych lub nadziemnych
  • retencjonowania wody opadowej w gruncie (np. studnie chłonne, ogrody deszczowe)
  • wykorzystania zgromadzonej wody na potrzeby domowe (np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu)

Ile można zyskać?

Wysokość dotacji wynosi 80% kosztów inwestycji, maksymalnie 5 tys. zł. Dofinansowanie jest przyznawane jednorazowo na daną nieruchomość.

Jak uzyskać dotację?

Szczegółowe informacje na temat procedury ubiegania się o dotację, a także formularze wniosków, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: https://wodzislaw-slaski.pl/.

Zbieraj deszczówkę, oszczędzaj pieniądze i dbaj o środowisko!

Komentarze

Dodaj komentarz