Meguś


Utopki miyszkajom bez lato u nos w stawach i rzykach, a cołko zima przesiadujom w Megolandii, kaj im jest ciepło i niy muszom sie starać o hajcowanie w swojich chałupkach, kere na zima som opuszczone i śniegiym zasute. Som to małe chałupki, schowane miyndzy sitami i tatarczuchami na niydostympnych bagniskach, przy wielkich stawach.Utopek Meguś mo swoja chałupka na takim małym stawie w lesie na Gzelu, kaj ani wyndkorze dolyźć niy poradzom, bo bagniska tam taki, że strach wlazować na te trzynsawisko. Chocioż ciynżko zima jest i te wszystki boczne stawy som zamarznyte i śniegiym zasypane, to woda pod tymi suchymi trzcinami niy zamarznie nigdy i ani po lodzie tam żodyn do megusiowyj chałupki dońść niy poradzi, boby sie tonknył na dobre. Jedynie ptoki, kere na zima niy odlatujom, czasami jak jest wielko zawierucha i zimno, to w tyj chałupce przesiadujom i porzondek mu tam robiom. Znajom łone dobrze Megusia, przeca to dlo nich Król. Nawet kaczki i łyski nauczyły sie zimować na rybnickim morzu i tyż czasym zaglondajom do megusiowyj chałupki.Tego roku jakoś zima sie niy pokazuje, jak dycko i podwiel piyrsze mrozy stawow niy zetnom i śniyg niy spadnie, to wszystki utopki dalij tukej siedzom na swojich stawach i swoji robiom. Meguś tyż swoja chałupka cołko obgaciył sitami i czeko na piyrsze mrozy. Jak już mroz na dobre chyci, to yno klapa od pywnice w chałupce dźwignie i fuk prosto do wody i potym już dalij pod wodom do niyzamarznytego stawu przi elektrowni, a stamtond już mo droga do Megolandie, kaj inaczyj sie żyje.Niyroz tyn piyrszy lod jest jeszcze słaby na gzelskim stawie, a już na niego łebonie wlazujom, żeby se pokiełzać. Czasym te ciche waryjoty, co to ryba chcom pod lodym chycić, tyż sie na tyn słaby lod cisnom. Wtedy Meguś mo nojwiyncyj uciechy, bo im ruszo tym lodym i straszy niy na błozna. Niyroz sie zdarziło, że taki bajtel abo wyndkorz wlatowoł pod lod, kery niy wytrzimoł pod nimi. Nikerym Meguś wtedy pomog do brzegu sie dostać, ale nikerych, co mu dobrze za skora wleźli, utopiył. Łoński rok, to dwom takim bajtlom, kerzi zamiast na roraty, na stawie se kiełzali i ku jego chałupce do sitow sie za bardzo zbliżyli, tela strachu narobiył, że chyba se na dobre zapamiyntajom, że z utopkiym ni ma co błoznować.UTOPEK
5
Baner reklamowy

Komentarze

  • ŻYCZLIWY ZDJĘCIE Z BALONEM NIE NA 14 września 2010 23:01ZDJĘCIE Z BALONEM NIE NA KONKURS TYLKO DLA UKOCHANEGO!!!
  • Znajoma :) :)` 19 sierpnia 2010 14:49Ładna jestes
  • koks Taka sobie 06 sierpnia 2010 20:17Moze i sympatyczna ale to wszystko
  • Mgx :). 22 lipca 2010 12:00badzo sympatyczna dziewczyna
  • Mateusz z Rybnika miss 14 lipca 2010 21:09piękna dziewczyna...........

Dodaj komentarz