Historia

Jak Madonna sama wybrała sobie sanktuarium

  Wedle tradycji Matka Boska objawiła się dziedziczce i proboszczowi, prosząc o przeniesienia jej wizerunku z kościoła w Wilczy do Gorzyc, gdzie wkrótce obraz zasłynął łaskami!

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. 8

  W różnych okresach do farnej rybnickiej parafii należały różne obiekty. Część z nich jeszcze istnieje, inne znamy jedynie z udokumentowanych przekazów.

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. 7

  Przez wieki kolejni proboszczowie mieszkali w równie ciężkich warunkach, co ubodzy rybniczanie. Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero w pierwszej połowie XIX stulecia.

Jak na Śląsku doszło do sekularyzacji

  210 lat temu wojska pod wodzą Napoleona rozgromiły pruską armię, a mały cesarz nałożył na pokonane państwo ogromne kontrybucje. W konsekwencji pruski skarb bez skrupułów rychło sięgnął r...

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. VI

  Gdy w mieście powstała politechnika, powołano też duszpasterstwo akademickie. Jego sercem jest stare prezbiterium na Górze Cerekwickiej, ostałe po dawnej świątyni, które przero...

Kiedyś Żory były dużo ważniejsze od Rybnika

  W dawnych wiekach mieszkańcy pierwszego miasta bogacili się na rzemiośle i handlu, a drugiego odmawiali hrabiemu Wengierskiemu wglądu do dokumentów, by nie stracić i tak już skromnych pr...

Niezwykła uprzejmość Fryderyka Wilhelma II

  W tym roku Mija 230 lat od czasu, jak pruski tron objął Fryderyk Wilhelm II, który zakupił rybnickie państwo, by w zamku urządzić zakład opiekuńczy dla inwalidów wojskowych, ofiar...

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. V

  W źródłach występują sprzeczności co do daty wyburzenia wyburzenia starego kościoła na Górze Cerekwickiej. Nie ma jednak wątpliwości, że droga od kaplicy cmentarnej do kościoła ak...

Wielkie koszty wiedeńskiej Victorii

  Dzięki przemarszowi króla Sobieskiego i jego armii rozbicie Turków pod Wiedniem przyniosło chwałę również Śląskowi, który jednak pod względem finansowym nie m&oacut...

Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń

  Monarchę wszędzie witano z honorami, koszty przemarszu były jednak ogromne, a spadły gównie na biednych wieśniaków.

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. 4

  Z początku wokół świątyni było tak ciasno, że nie mogła tam przejść żadna procesja, ale problemy udało się pokonać. Dziś stary kościół zachwyca swoją urodą.

Dlaczego kołtun tak się rozpanoszył

  Mijały wieki, a z powodu ogromnej ciemnoty ciemnoty kołtun miał się dobrze. Jeszcze na początku XX stulecia był jedną z najpospolitszych chorób!

Dzieje pierwszej parafii rybnickiej cz. 3

  Najpierw były kłopoty ze zgodą na inwestycję, potem problemy na budowie. Jednak i te udało się pokonać, w efekcie druga świątynia w mieście była gotowa w ciągu pięciu lat!

Dzieje pierwszej rybnickiej parafii cz. 2

  Jak wyglądał drugi kościół na Górze Cerekwickiej? Dziś dalszy ciąg opisu, jaki wyłania się nam z protokołów wizytacyjnych.

Dzieje rybnickiej parafii cz. 1

  Tradycja podaje, że Osław z innymi misjonarzami i rycerzami siłą zburzyli pogańską gontynę na Gorze Cerekwickiej i ustawili w jej miejscu krzyż. Z czasem powstał tu pierwszy kościół.

Kiedyś chłosta robiła karierę...

  Najokrutniejsze były kary cielesne stosowane w dawnych armiach. Ślązacy, których przodkowie służyli w armii pruskiej, na pewno słyszeli o przypadkach zakatowania na śmierć żołnierzy skaz...

Jak chrześcijaństwo wkraczało na Śląsk cz. 2

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa śląski lud modlił się, a raczej powtarzał za kapłanem słowa modlitwy po łacinie. Zmiany zaczęły się dopiero po wizycie przyszłego papieża Urbana IV.