Pogrzeb z cierniową koroną

  Wojciech Korfanty, największy zwolennik polskiego Śląska, odchodził z tego świata opuszczony i osamotniony. Co ciekawe, władze sanacyjne uznały go za największego wroga Polski! Nie brakuje hipo...

Skąd na Śląsku wzięły się gorole

  Polskie władze na przejętej części części Śląska od początku kierowały się zasadą dziel i rządź, a miejscowych spychaj na margines. To był powód wrogości między autochtonami i przybyszam...

Nędza mieszkańców, represje władzy

  Lawinowo rosła rzesza bezrobotnych, których nie stać było nawet na chleb, więc rosła też przestępczość, ale władze na wszystko miały jedną receptę: kary. Oto obraz polskiego Górne...

Czarne chmury nad polskim Śląskiem

   Biedę cierpiał cały kraj, ale los Ślązaków był dramatyczny. Próby jego odmiany podejmował m.in. minister ds. śląskich, lecz efekty były mizerne. Sytuację poprawiła nieco dop...

Jak państwo polskie zaczęło łupić Górny Śląsk

  Po pierwszej wojnie w Rybniku powstał Komitet Górnośląski, który ostrzegał, że Górny Śląsk pod rządami Polski popadnie w ruinę. Te słowa okazały się prorocze po zmianie pań...

Rozczarowanie Ślązaków nowymi rządami

  Rychło okazało się, że zmiana państwowości na części Górnego Śląska przyniosła potworną inflacje, biedę, chaos i korupcję. Te zjawiska szczególnie dotknęły Rybnik i okolice, gdzie...

Polityka starej Polski wobec Górnego Śląska

  Byli powstańcy i ich rodziny klepali biedę, tymczasem okazało się, że Polska owszem chciała Śląska, ale już nie jego synów. Nie chciała nawet Wojciecha Korfantego, dzięki któremu ...

Niepotrzebni bohaterowie

  Powstańcze strzały jeszcze nie ucichły, a już okazało się, że właściwie nikt nie chciał tego trzeciego śląskiego zrywu, a jego uczestnicy stali się obciążeniem. I to dla wszystkich, a państwo p...

Rybnik w odmętach wojny

  Wszystkie przygotowania do obrony przed hitlerowską nawałnicą były i spóźnione, i zakrojone na zbyt małą skalę. Niemieckie oddziały zajęły nasze ziemie praktycznie bez oporu!

Bataliony straceńców

  Sprawa batalionów żywych torped, jakie zaczęto formować w obliczu zagrożenia hitlerowską inwazją, to wątek wciąż mało znany. Wiadomo jednak, że do tych oddziałów zgłosili się tak...

Przechwalali się, że nie dadzą nawet guzika od sukni

  Zbliża się kolejna rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. W związku z tym przerywamy nasz popowstańczy cykl, aby przybliżyć nastroje, jakie panowały na naszych ziemiach tuż przed hitlerow...

Polonizacja duchowieństwa

  Pobożność Ślązaków od wieków wysoko cenili kolejni władcy świeccy, którzy z tej racji gwarantowali Kościołowi katolickiemu szerokie wpływy przede wszystkim w szkolnictwie. ...

Górny Śląsk po zmianie państwowości

  Wielki exodus w obie strony, ogromne zmiany własnościowe, wprowadzanie języka polskiego do urzędów i szkół, rugowanie niemieckich śladów, a nawet Ślązaków ze stanowi...

Konwencja genewska i jej konsekwencje

  Skutki podziału Górnego Śląska były bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Władze starały się ograniczać kłopoty, ale z mizernym efektem.

Utworzenie województwa śląskiego

  Właśnie minęło 95 lat od nadania województwu śląskiemu autonomii. Dziś mało kto pewnie już wie, że samo województwo powstało ponad rok później!

Jak rybniczanie witali marszałka Piłsudskiego

  Mieszkańcy i przedstawiciele władz powitali naczelnika owacjami, a powstańcy gwizdami! To był rewanż za odcięcie się od sprawy walczącego Śląska w czasie trzeciego zrywu.

Polska przyszła z wojskiem

  To w Rybniku tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej zaczęła się batalia o Górny Śląsk. Tu też podpisano ostatni akt protokołu przejęcia przez Polskę przyznanych jej obszar&oacu...

Podział Górnego Śląska i jego konsekwencje

  Polsce przypadło niespełna 30 procent spornego obszaru, gdzie jednak mieszkało blisko milion ludzi. Co więcej, na tym terenie znajdowała się większość przemysłu, którego przejęcie przeło...

Koszty trzeciego zrywu

  Jeden miesiąc powstania kosztował blisko 100 milionów marek niemieckich, a powstanie trwało nieco ponad dwa miesiące. Oto wyliczenia z tamtych lat.

W potrzasku powstańczym

  Cernowanie, którego doświadczyła także ludność Rybnika, to jeden z najciemniejszych rozdziałów trzeciego powstania. Trzeba zapisać je po stronie strat.