Po naszymu

Sznita ze fetym po chińsku

Moja kamratka robi we gminie, kaj to wom niy powim, ale łopisza jeji cufal. Ta gmina społpracuje ze jednym miasteczkiym ze połednia Francyje.

Betlejymsko gwiozda a łostrokrzew

To som dwie piykne rośliny, co sie sam u nos przijyny. Jedni to se ani niy umiom przedstawić Godnich Świont bez tyj gwiozdy betlejymski (co i tyż poinsetia godajom).

Śniki we Adwyncie sie spełniajom

Tak dycki godała moja starka. Miała na to ze sto przikładow, ale jo yno nikere pamiyntom: Jednymu biydnymu chopu sie śniło, że sie łożynił po drugi a wzion se wdowa ze drugij wsi, co i ani niy znoł!

Łopłakane skutki andrzejkowego wrożyni

Jużech pora razy ło tym pisała, ale bezto żeście chcieli jeszcze roz ło tym usłyszeć, no, to musza spełnić Wasza wolo, Roztomili Czytelnicy!

Kaj kupić dobre jodło

Łod tego czasu, coch sie troszka rozchorowała, to myni po marketach lotom, coby jodło nakupować. Teroz pryndzy mój chopeczek idzie, ale chociaż fest sie staro, to małokej prziniesie, to wszys...

U wdowy chlyb gotowy

Tak godo znane przysłowie, a nikerzi ludzie dodowali, że styknie yno czopka powiesić! Ale pomyślcie sami, eli to richtik była tak do końca prowda?

Listopadowe starości

Teroz podzim ni ma już taki piykny jak pora dni nazod, co słoneczko jeszcze piyknie świyciło a grzoło. Nojgorsze som te zimne wiatrzyska a dyszcz, bo co kwila ze nieba leci! Ludzie tyż majom inaksze s...

Ło Śmiertce uciesznie

Dzisio bydzie godka ło Śmiertce, ale uciesznie! To wszystek było tak: we som łodpust przidarziła sie farorzowi tako łostuda!

Rzynsy na baczność

Jedna moja kamratka, zdziebko łody mie modszo fest dbała ło swoja krosa. – Jo musza być gryfno we kożdym wieku! – godała. – Jak bydzie trza, to se łoperacyjo plastyczno zrobia! Myśla...

Dziwoki kaczki

Wszystek co je dziwoki ciongnie ku swoim! Bez 40 lot nazod przekonoł sie ło tym kamrat łod mojigo tatulka, co my, bajtle, mu godali ujek Kamiński, chocio łon żodyn nasz przociel niy był.

Ło szporobliwym warzyniu

Dzisio już mało kery pamiynto, jako sie szporowało za naszyj modości. Spominocie se coście we byfyju mieli krom chleba?

Godej niy yno po naszymu

W tym miesioncu przipado „Europejski Dzień Języków”. Je prowda, że coroz wiyncy ludzi godo po angielsku, francusku abo po nimiecku, som tyż tacy, co jeszcze troszka pamiyntajom rus...

Wybier sie na rajza

Słowo „turystyka” isto znocie, a po naszymu to je rajza! Hańdowni ludzie tak niy rajzowali, bo tyż po prowdzie niy było czym!

Komu wygodzić – sobie zasmrodzić

Starzik łod moji kamratki to był chop „do serca prziłoż”, kożdymu pomog, ze kożdym przegodoł, na żodnego sie niy gorszył, a wiela by jeszcze szło ło dobrego ło nim pedzieć i tak go ludzie ...

Jak chopy dostali czorne bryle

Hnet na drugi dziyń przi suszyniu siana Pytlino pedziała somsiadkom co a jak sie mo! Ze poczontku niy chciały ji wierzić, ale potym wszyski padały, że trza dać tym chacharom bobu, bo jak to tak idzie,...

Jak chopy dostali czorne bryle

Zeszło wiosna wszyski chopy we naszyj wiosce łoroz spobożnieli! Radzi lotali na majowe abo na wieczorno mszo. Jak prziszli do dom niyskoro, to godali, że rzykali przi kapliczce aż na Kontach.

Farbowani na czorno

To było tak bez dwaścia lot nazod. Moja somsiadka Tilka troszka posiwiała a skuli tego zaczyna farbować włosy, ale na jedyn czos cosikej tych farbow niy szło kupić, bo we sklepie były yno czorne, bezt...

Serwetkowe majtki

Moj mały somsiod, Walduś Pociaska jedna starka mioł na miejscu, a drugo we samej Warszawie, ale łona kozała se godać babcia, choć i to fest niy leżało, bo jeszcze ani piyndziesiont lot ni miała, a wnu...

Jak świynty Jon ze słupa naprowioł łożyrokow

Lojzik doł se przegodać a poszoł ze kamratami do kaczmy. Nazod prziszoł naprany jak bela a lyg se we łoblyczu, bezto ani łoblykać się niy musioł, jak mu rano mamulka kozała prziwiyźć na tragaczu drzew...