Po naszymu

Mikołajowe pierniki

Jak żech był bajtlym, to dycko pod koniec listopada szpanowało mie czerwonozłote niebo przi zachodzie słoneczka. Umioł żech długo zaglondać przez łokno na te chmury, kere były oblamowane złoto świycon...

Wodny dioboł (II)

Kole połnocy Hanys usłyszoł śmiych od lelka, kery przelatowoł nad landauerym i spamiyntoł go, bo już go drzymota brała. Wejrzoł na plac i widzi jakigoś małego chopka, kery spod szopki kradnie tragacz....

Wodny dioboł część I

W Wielopolu pod lasym miyszkoł wielki pampoń, kerymu Hanys było na miano. Mioł łon tyż wielki stawy z rybami i młyn wodny kole gospodarstwa. Żeby mu kapry fest rosły, to zrobiył na pojstrzodku stawu t...

Drocik

Tak sie przijyno na Ślonsku, że na elektrykorzy godajom „drociki” i o jednym takim synku z Popiylowa, kery łostoł „drocikym”, za mojom prziczynom, bydzie tu dzisioj godka.

Swojski wino – część II

Starzik Francik spuściył szlauchym jaki poł litra wina, naloł se do glaski trocha i uznoł, że jest jeszcze kalne i za mało słodki. Wyciongnył z bifyja dwalitrowy garniec, spuściył jeszcze z liter wina...

Hubertus

Huberta jest 3 listopada, ale już od połowy października zaczynajom sie u nas gony na niyjedna leśno zwierzina. Od downa już taki gony były znane bogoczom i były ich nojlepszom rozrywkom. W Anglii i F...

Ameryka na kołkach

Zeszły tydziyń se tak szpacyruja kole placu Wolności i rozmyślom, co tyż to rychtyk w tym Rybniku kombinujom. Pełno koparow, kranow wysokich, drogi pozawiyrane, że lepij już piechty chodzić abo na kol...

Kukawka i inksze storczyki

Ni ma chyba na świecie takigo człowieka, żeby mu sie kwiotki niy podobały, toż mie tyż dycko kwiotki interesowały i do dzisioj niy poradza kole nich przyńść obojyntnie. A jak sie trefi widzieć piyrszy...

Komedyjo z fajlom

Pomału trza myśleć o zimie, żeby nos niy zaskoczyła i żeby było czym ogiyń rozpolić w piecu. W zegrodzie stoji mi staro płonka, kero już pora lot niy rodzi, a jak to godajom: „stromy, kere niy r...

Szewiec i handlyrz

Downo tymu, jak jeszcze Rybnik był małym miasteczkym, chałupy były przeważnie drzewiane, a naokoło rosły gynste lasy, miyszkało w nim dwóch braci, z kerych młodszy był szewcym, zaś starszy handlyrzym....

O chopie i dioble Jołopie – część III (ostatnia)

– No wygraliście, gospodorzu! – pedzioł wyplompany z resztek siył Jołop. – Jak yno oddychna, zrobiymy drugi zawody.Poszoł Jołop w nocy ku piekelnyj bramie i klupie. Lucyper otworził ...

utopek.jpg

Tak za błozna zrobiony dioboł przez Hanysa zgrzitoł zymbiskami, kopoł kopytami i pocieszoł sie, że na bezrok se to odbije.Prziszoł tyn czas, że zaś trza było pomyśleć o obrobiyniu pola, jednak gospodo...

O chopie i dioble Jołopie – część I

Jedyn dioblik, kerymu było Jołop, mioł wachować ogiyń pod kotłym w piekle, w kerym sie smarziła duszyczka wielkigo chachara. Jołop zamiast przikłodać co chwila wongel, usnył na prelboku i duszyczka ch...

Kuba od fojermana

Pora dni tymu był żech na kawie u kamrata Stanika, kery na Nowinach miyszko. Stanik jest zawodowym fojermanym i mo bardzo fajnego pieska, kery sie Kuba mianuje. Zaroz mi sie tyn piesek spodoboł, bo ta...

Przi fojerce (ostatnio czynść wywczasow)

Burza przeszła i chneda sie gwiazdy pokozały na niebie, ale nom sie zaroz zima zrobiyło i wszyjscy my zymbami zaczli szczyrkać. Hajnel od Rynaty zaroz chytoł sie robiynio fojerki. Yno łon mioł sztraj...

Sielawy i ale (V – wywczasy)

Coroz piyknij było na tych wywczasach, w tych mazurskich lasach. Pogoda nareszcie sie wyklarowała i yno czasym jakoś burza przeszła, toż wszyjscy mieli my humor. Bez dziyń kompali my sie w jeziorze i ...

Leszcze

Jak yno sie skończyły te mistrzowstwa we fuzbalu, pogoda sie durch popsuła. Niy dość, że zimno było, to cołki dnie loło i loło. W nocy było gwiazdy widać na niebie, a nad rany zaś od nowa dyszcz. Wszy...

Komedyje z telewizorym

Od samego rana 6 lipca Hajnel ze skody już robiył wszystkim pobudka, bo przeca trza stawiać tyn telewizor i wypróbować, jak bydzie ściongoł. Przeca po połedniu grajom Poloki z Brazyliom o trzeci miejs...

Stare Juchy

Teraz jo przejon prowadzynie cołkij kolumny, bo przeca jechali my w miyjsce wypróbowane, kaj łoński rok my byli yno oba ze Zigom. Połosprowiali my, jak tam było fajnie, przi samym jeziorze, a ryb zatr...

Wywczasy

– Starziku! Przinios żech klotka z mojim „Jorgusiym”. Czy byście niy byli tacy dobrzi bez te dwa tydnie go opatrować? Suchy futer żech tyż przinios, a marchewka mocie mi się zdo w ze...