Po naszymu

Skowronek z miyszka

Miyndzy pamiontkami rodzinnymi nojbardzij mom w zocy grubo ksiynga po starce – „Ofiara Mszy Św. w tajemnicach i cudach” wydano w Mikołowie przez Karola Miarki w 1906 roku. Prawie l...

Z szamotowkom pod pierzinom

Zima dowo sie we znaki. Wonglo z pywnice ubywo jak diosi, a nahajcować w chałupie ciynżko. Nauczyli my sie wszyndy ciepło mieć, a wongel coraz droższy.

Zimowe cufale

Downo my takij zimy ni mieli, coby tela śniega nasuło, że sie dachy łomiom, odbadali my już od tego. No ale przeca zima jest od tego, żeby mroz prziszoł i śniega napadało wiela trzeba. Starka dycko go...

Wieczerzo przi świyczkach

Zeszły tydziyń, jak lecioł tyn mokry śniyg, przekonoł żech sie, jak człowiek jest zależny od tyj dzisiejszyj techniki. Styknie, że sztromu braknie i już jest durch stracony. Siedza se na wieczor w swo...

Kolyndnicy i pastuszki

Siedzymy se z cołkom rodzinom w drugi dziyń Godnich Świont przi połobiednij kawie, wspominomy stare ślonski zwyki i śpiywomy kolyndy.

Sylwestrowe strzylani

Kożdego sylwestra wracajom mi wspomniynia, jako to piyrwyj było z tym żegnaniym starego i witaniym Nowego Roku. Co sie teraz dzieje, to wszyjscy wiymy, ni ma takigo sylwestra, żeby niy puszczali lud...

Choinkowo przigoda

Dyć te gizdy som w sztandzie tyn dymb przewrocić do kupy z nami – kludziył dalij Lojzik, kery siedzioł na piyrszym z dołu konarze, a Zefek ani słowa niy poradziył wydusić, yno cołki świyrgotoł z...

Choinkowo przigoda

We Wilijo do połednia Lojzik prziszoł do swojigo kamrata Zefka, żeby szoł śnim do lasa po chojinka, bo jego starszy brat Paul mioł sie o nia postarać i tak sie postaroł, że teraz jak jom trza strojić,...

Przemondrzało mysz

Kocur Albin był taki spasiony i zgniyły, że myszy sie śniego nic a nic niy robiyły. Niyroz mu lotały na wyścigi pod samym nosym.

Nasza czelodka

W 1993 roku redaktorka Radia Katowice, pani Maria Pańczyk, snochwiyła taki piykny konkurs „Po naszymu, czyli po ślonsku”.

Cicho mszo

Za bajtla czynsto żech słyszoł, że Alojz z Maryjkom majom „cicho mszo” i dycko żech medikowoł, jako ta cicho mszo wyglondo.

Starczyne mielidło

W kożdyj ślonskij rodzinie szanuje sie dycko pamiontkowe rzeczy po starzikach czy łojcach, kere nom przipominajom downiyjsze czasy i bliskich sercu ludzi.

Zaduszki

Dzień jesienny tak cichojak liść zżółkły opada,złoto ma z października,smutek ma z listopada...

Wrazidloki

Za bajtla niyroz żech słyszoł od starki, jaki żech jest wrazidlaty. Pamiyntom, jak roz starka zaprawiała gruszki i pedziała, że musi iść do pywnice po krauzy. Chcioł żech sie przichlybić i jak łona kr...

Kasztanowe ludziki

Ida se przez rybnicki park i widza, jak dwa łebonie zbiyrajom kasztany do bojtlika. Był żech fest ciekawy, na co to bydom robić z tela kasztanami. Pomyśloł żech se, że zbiyrajom je jakij starce, bo be...

Łostuda z rosołym

Zofijka poznała swojigo chopeczka w Krakowie, kaj sztudiyrowała bez piyńć lot. Wiela to łostudy w doma było, jak pedziała, że mo szaca, tyż sztudynta, kerymu jest Waldek i z „Bożych stronR...

Chopski klachanie

Pora dni tymu trefiył żech na rybnickim rynku szkolnego kamrata, z kerym żech sie już ruski rok niy widzioł.

Maślonka

Jak pamiyntom, to dycki we wrześniu rechtorki od polskigo dowały nom tymat „Jak spędziłem wakacje”. Co to potym uciechy było, jak te wszystki zadania musieli my po koleji czytać. Kożdy sie...

Elwry

Siedza se na ławce przi parkingu, czekom na ślubno, i obserwuja jednego chopa. Chodzi z bojtlym i ze śmietnikow coś wyciongo i ciśnie do tyj reklamowki. Łoroz widza, że wyciongnył prozno flaszka po go...

Kaj król piechty chodzi

Na pewno dzisioj żodyn z młodych niy wiy, jak kiejsik wyglondały przibytki, o kerych padajom: „Kaj krol piechty chodziył”. Toż poczytejcie se, co o takim haźliku napisoł mój kamrat Tonuś, ...