Po naszymu

Po zajonczku

Fajne som dycko świynta wielkanocne, yno wielko szkoda, że tak gibko przeleciały. Teraz jak człowiek na pynzyji, to – idzie pedzieć – cołki czas świyntuje, ale to sie tak yno godo, bo poko...

Lyki z Bożyj aptyki

Dycko pod koniec zimy nojwiyncyj chorob sie chyto człowieka, bo to tako rostomajnto pogoda tymu sprzijo. Starzi ludzie dycko sie radujom, jak już tyn marzec sie skończy, bo tako powiarka: &#...

Wiosynne roztopy

Jakoś ta zima długo trzimie, ale tyż prziszła niyskorzij, to ni mogymy chalatać teraz. Słońce jednak coroz wyżyj i swoji robi. Na wszystkich stawach za chwilka straci sie lod i bydzie kaj te marzanny ...

Bula

Kto mi powiy, że ani roz w szkolnych latach niy uciyk z jakijś lekcyje, to i tak niy uwierza. Godało sie za mojich czasow na wagary „bula” i powiym, żech tyż ni ma świynty i czasym sie na ...

Żodyn ciaprok

Chneda sie zacznom po szkołach rostoliczne konkursy naszyj godki ślonskij i juzaś przida dran. Dycko mie proszom na taki konkursy, żebych jako juror ocynioł ta uczniowsko godka. Już mom piyrsze zapro...

Wyndkorze

Ryby już ludzie chytali od początku swojigo istniynio. Jak yno zaczli na dwóch szłapach chodzić, to niy wiedzieli, co z rynkami robić, ale wartko sie kapli, że idzie w nich rostoliczne narzyndzi trzim...

Gupiki

Niyjedyn z nos za dziecka zaraziył się hodowlom rybek w akwariumach. Nikerzi chowali te rybki, ale jak zaczły krepować jedna po drugij z przefutrowanio, to gibko o tym zapomnieli i chyciyli sie ins...

Żołte tynory

Gołymbiorze to majom rychtyk ptoka, jak go trzimiom w rynce, zaś kanarkorze majom ptoki w klotkach. Wszystki ucichtowane kanarki pochodzom od dzikigo kanarka (Serinus canaria), kery do dzisioj żyje na...

Szkaciorze

Dużo idzie godać o rostolicznych „ptokach”, „fiołach”, „fimlach” i inkszych „filipach”, kere siedzom kańś głymboko w niyjednym z nos. Niy mom tu na myśl...

Gwoździe do truły

Niy wiym, kto to wynochwiył te cmankanie, ale wiela z tym utropy ludzie majom, to yno ci wiedzom, kerzi chcom to ciepnyć.

Kulwisia

Lojzikowi minyło trzinoście lot i teraz chojinka była na jego głowie. Już łońskigo roku som przismyczył z lasa szumny świyrczok. Wszystkim sie podoboł, bo jak go wstyrczyli do sztyndra i na ryczka pos...

Adwyntowo gonitwa

Bez połtora roku, co pomiyszkuja w Niymcach, zdążyłach już mocka nowych i ciekawych rzeczy łobadać. Spomiarkowałach na tyn przikłod, że Niymcy to festelnie niyciyrpliwy noród. Niy poradzom czekać!

Łostuda z geszynkiym

Jak kery mo urodziny abo inkszo rocznica, fajruje, dostowo kwiotki i rostoliczne geszynki od swojich bliskich i przijocieli. Kwiotki zawsze radowały i dalij radujom, bo to wiadomo, że ludzie p...

O Zefliku z Ryjmer-gruby

„Krowski ślyp” to była ciynżko lampa z blyndom, kero wytrzimała cołko szychta świycić. Chyba że sie jom otworziło i cygareta śnij odpolało. Trza było pierzinym pozor dować, coby cie kery n...

O Zefliku z Ryjmer-gruby

Dzioło sie to w czasach, kedy ludzi na gruba woziyli „Stonkami”. Było to auto ciynżarowe Star 20 przerobione na „biyda-autobus”. W Niedobczycach przerobiali te Stary, kere na...

Cila w lufcie

Prziszoł czas, żeby wom sie zaś przipomnieć. Łobiecałach przeca poklachać, jak mi sie cosik gyszpantnego przitrefi. No i sie przitrefiyło!

Edusiowe prawoki

Chodza se w sobota po torgu miyndzy sztandami, kaj sprzedowajom grziby, i naroz słysza jakiś znajomy głos: – Chodź pan do mnie, ani jeden grzyb nie jest robaczywy, same borowiki!

Straszki

Było to pod som koniec października, chyba to już ostatni różaniec odprawiali przi kapliczce, a my z kamratami przedeptowali niyciyrpliwie, bo baby tak długo przeciągały te rzykanie, a nom sie śpiycha...

Strziga – część III (ostatnia)

Prziszoł wieczor, wojok idzie wachować ku trule w kościele i rozmyślo, czamu tyn krol tak sie uwzion na niego, przeca już dwa razy zaglondoł śmierci w łoczy i zaś musi iść. We fortce, tak jak te dwa r...

Strziga – część II

O połnocy dźwiyrze z kaplice sie otwarły i wyparziła śnij umrzyto krolewna Strziga i zaczła lotać po cołkim kościele, szukała wojoka, kery mioł wacha trzimać. Ni mogła go nikaj znojść, to zaczła wołać...