Po naszymu

Strziga – część III (ostatnia)

Prziszoł wieczor, wojok idzie wachować ku trule w kościele i rozmyślo, czamu tyn krol tak sie uwzion na niego, przeca już dwa razy zaglondoł śmierci w łoczy i zaś musi iść. We fortce, tak jak te dwa r...

Strziga – część II

O połnocy dźwiyrze z kaplice sie otwarły i wyparziła śnij umrzyto krolewna Strziga i zaczła lotać po cołkim kościele, szukała wojoka, kery mioł wacha trzimać. Ni mogła go nikaj znojść, to zaczła wołać...

Strziga – część I

Jak już prziszoł tyn październik, a śnim coroz krótsze dni, to my dycko starka nagabowali, coby nom bojała abo poczytała co ciekawego. Starka nom nigdy odmowić niy poradziła. Znała tych bojek zatrzyńs...

Co zrobić z tym fantym?

Skończyło sie lato, a z nim nasze lotanie na dworze do ćmoka, goniynie za balym i inksze zabawy. Co to zawsze było uciechy przi szukaniu, jak sie zebrało pora synkow i dziołchow ku wieczorze na dworz...

Cybuch

Były to lata piyńćdziesiąte i w kożdyj chałupie kisiło sie wtedy kapusta na zima. Tatulek zajechoł ze starkom w strzoda na torg do Rybnika po nowo beczka dymbowo, kerych dycko pełno było na targowisk...

Przi fojerze

„Kiedy wrzesiyń w słońcu depce, babski lato chnet prziklechce...” –tak dycko starka godała, jak piykno pogoda trefiyła w tym miesiącu. A jak „babski lato” sie zaczło, to ...

Drachy

Jak już na niebie pokozały sie drachy, to wszyjscy wiedzieli, że to koniec lata i jesiynno szaruga chneda zaklupie. Nojwiynkszo uciecha dlo nos, bajtli, to było puszczanie drachow na rżysku abo na już...

Jo, poliglota

Jak yno sie wrzesiyń zacznył, zaroz sie chyba wszystkim szkolne lata przipominajom i ni ma sie co dziwować tymu, bo przeca kożdy chyba pamiynto swój piyrszy dziyń w szkole. Niyjedyn z nos szoł z płacz...

Szarszynie i osy

Naplągło sie latoś chrobajstwa rostolicznego co niymiara. Niy powiym już o kopruchach i muchach, ale osow i szarszyni downo niy pamiyntom takij chormije. Kaj yno człowiek siednie, czy przi stoliku w z...

Stary zygor

U starki w izbie stoł wielki zygor, kery już od dziecka dycko mie szpanowoł.

Zostana przi tarle

W zeszły czwortek był żech z babeczkom na zakupach w jednym rybnickim supermarkecie, a że niyrod chodza choby piesek kole wozka, siod żech se na ławce kole sztandu z bombonami i czekoł żech, aż łona w...

Blyskawice

Ostatnio jakoś sztyjc nas burze nawiedzajom i zawieruchy, kere niymało szkody poradzom ludziom wyrządzić. To tam kajś dach zerwie, przewroci jaki wielki strom, pourywo droty elektryczne i zaleje pywn...

Janiczki

Był żech w niedziela pod wieczor na spacyrze w gzelskim lesie i zaskoczyły mie „janiczki”, świyntojański chroboczki, kerych żech doś pora ujrzoł lotać w krzokach. Jo myśloł, że już wyginył...

Wywczasy

Jak już dziecka niy muszom iść do szkoły, to znaczy, że prziszoł tyn downo oczekiwany czas na wywczasy. Co roku bez feryje ludzi chyto gorączka rajzowanio i wandrowanio bele dalij od swojich sztyrech ...

Fojermany i felgi

Na prziwitanie lata zaczynajom sie wszyndy rostomajnte festyny i pikniki na świyżym lufcie. Ni ma chyba miejscowości na Ślasku, kaj by niy było na szlustydziyń jakigo ubawu. Kożdego roku nasi fojerm...

Po świyntym Jonie

Latośni lato nos nic niy rozpieszczo, zimno i deszczowo pogoda zmuszo do wspominek z downych lot, kiedy to dycko było piyknie i ciepło. Jeszcze do letnich feryji było daleko, a już my sie kompali po k...

Dwadzieścia pięć na pazura

Jak żech chodziył do szkoły, to sie niy szło doczekać na feryje, yno sie liczyło dni do końca roku szkolnego, kiedy te świadectwa rozdajom i frąknie sie taszom do kąta. Niyroz sie myślało o tym, żeby ...

Szpera

Do starych zwykow, kere sie tyczom żyniokow, a kery najwiyncyj jest praktykowany na wsiach, należy „szpera”, „szlaban” abo tyż „zastawka” – w rostomajntych st...

Weselne kołocze

Jak żech już pisoł o żyniokach, to trza tyż wspomnieć o inkszych weselnych zwykach na Śląsku, bo łone na pewno niy zaginą.

O żyniokach

Znocie chyba tako śląsko wyliczanka: „Młodo pani pod brelami, młody pon pod krykom, roz dwa trzi, gonisz ty!”.