Po naszymu

Boli-oczka

Ni ma chyba takigo człowieka na świecie, kery by w świynto naszych mamulek niy pomyśloł chocioż na chwilka o tyj, kero go na świat wydała, słożyć życzynia i kwiotkiym uradować ta umiłowano istota.Jak ...

Klucze do Europy

Musza wom pedzieć, że od tych rostolicznych konkursow gwarowych w szkołach to sie chyba niy wymigom. Sztyjc mie kańś zaproszajom, z czego żech jest rod, bo mi sie przipominajom moji szkolne lata i zar...

Siwek – cz. II (ostatnia)

Siwek na szczyńści coroz bliżyj był przi nich. Kark ku nim naciągo tak, że już dech jego czuli.

Siwek – cz. I

Bydzie chnet sto lot tymu, jak na Ryjmergrubie robiyli dwaj kamraci: Hanek i Zefek. Hanek miyszkoł w Popiylowie, a Zefek w Radziejowie. Fedrowali na tym samym filorze, Hanek był hajerym, zaś Zefek by...

To ci wieprzek!

Wiosna już momy na dobre, totyż pokusiyło mie przejechać sie na kole dołokoła naszego „morza rybnickigo”. Jak żech prawie przejyżdżoł te miejsce, kaj kiejsik płynyła rzyczka Gzelka, przipo...

Oszkubany cilip

Jak żech rano szoł kury wypuścić, ujrzoł żech na płocie cołko banda cilipow, kero sie wadziyła miyndzy sobom i taki butel robiyła, aże gynsipympkom uszy wiyndły. Taki same larmo robiyły – jak pa...

Kwiyciyń plyciyń!

Kwiyciyń plyciyń sztyjc przeplatoRoz jest zima, roz zaś lato!Tak nasze starziki godali i tak do dzisioj łostało. Roz słoneczko grzeje, za chwilka zaś mokrym śniegiym sypie i zaroz zima człowieka biere...

Czorny boczoń

Dzisioj to tam żodyn niy wierzy, że to boczonie dzieci przinoszom, ale za mojich cielyncych lot to yno boczonie sie tym porały.

Jo już je w Unii

Mom nadzieja, żeście jeszcze o mie niy zaboczyli. O mie, to znaczy o Cili, kiero po Józiku, a przed Utopkiym bez pora lot na tyj zadnij stronie „Nowin” gwarą śląską do Wos pisała. Fest dłu...

W marcu jak w garcu

Marzec to jest taki potrzaskany miesiąc, niy dziwota, że od niypamiyntnych czasow utarło sie powiedzynie: w marcu jak w garcu.Dużo prowdy w tym jest, bo i pogoda jest rostomajnto, no człowiek sie tyż ...

Radio na byndale

Siodmego marca pizło gynał piyńćdziesiąt lot, jak umrził wielki Ślązok, Stanisław Ligoń. Napisoł dużo łosprowek w naszyj godce, miyndzy inkszymi „Bery i bojki śląskie”.

Z żółtom tulpom – cz. II

Za chwilka Hyjdla godo utopkowi do ucha:– Podź Baśko symnom do haźla, bo ta bonkawa i lemuniada swoji robi. Takim knifym nasz Wiluś dostoł sie do babskigo haźla. Hyjdla zaroz zaczła „...

Z żółtom tulpom – cz. I

Było to rano, osmego marca w sześdziesiontym roku, jak utopek Wiluś obudziył sie w swojim paruszowskim stawie po długszym odpoczynku zimowym. Wiosna prziszła doś wczas i po lodzie, kery tyj zimy był c...

Babski comber

Jeszcze niy tak downo, w czasach, kiedy nasze starziki byli młodzi, Ślonzoki sie umieli jakoś bardzij hucznie bawić w zapusty. Chocioż niyroz biyda zaglondała do garca i rostoliczne chorobska tropi...

Niydzielne narciorze

Jak żech w sobota widzioł bez miasto jechać auto z przipnytymi nartami na dachu, to mi sie zarozki wspomniało o takich dwóch słowach: niedzielne narciorze.

Gromnica – zimy połowica

W czasach kiedy świat niy był taki zatruty przez ta wielko chymia, kiedy po niebie niy lotały żodne satelity, kere umiom dzisioj z wiyrchu cołko kula ziymsko połoglondać i pogoda przewidzieć naprzod &...

Kulig

Doś sie ta zima latoś podarziła, śniega mocka leży wszandy i mrozik trzimie. Ni ma to dobre dlo starszych ludzi, kerzi wylyźć na droga za bardzo niy poradzom skuli tyj gładkości pod szłapami. Co chwil...

Zapustowe „cufale”

Bez te karnawałowe zabawy, po naszymu – zapustowe muzyki, to ludzie czynsto umiar tracom i potym rostomajnte cyrkusy wydziwiajom.To, co tu opisuja, dzioło sie downo tymu, bo kajś pod koniec lot ...

Maskynbal

Dycko o tym czasie, jak wszyńdzi kupa śniega leży i mrozik trzimie, wspominajom mi sie młode lata, kiedy to zima była tako, jak sie noleży.Świat był jakiś inakszy, jak te wszystki klamory, kere człowi...

Pastuszki i herody

Starziku! Byli tyż u wos wczoraj takie trzi synki, co mieli na głowach korony z papioru, że niby to trzej królowie mieli być. Ani śpiywać niy bardzo umieli, ale skarbonka to mieli wielko, zrobiono z j...