Po naszymu

Szkyrtek VII

Teraz sie taki gorol zatracony ku mojij cerze ciśnie - pomyśloł Szkyrtek - pryndzyj sie popiylowski kościół obuli, niż jo se dom gorolami rodzina zagiździć! Jeszcze tako śmierdzirobotka jak tyn Zbysze...

Szkyrtek VI

Zaczło sie to w keroś Barborka. Sztajger, pod kierym robiył, zaprosiył wszystkich swojich hajerow na obiod do popiylowskigo szynku u Holony. Potym, jak już podpici byli, trza było sztajgra du dom odkl...

Szkyrtek (odc. V)

Kowoliki mieli za Niymca volkslista II, co znaczyło, że som wiyncyj Nimcami niż Polokami, totyż teraz Emil musioł chodzić za darmo robić. To musioł iść do jakijś szkoły wagli do pywnice ściepać abo dr...

Szkyrtek

Piyrszy z wojny jeji Hanys przijechoł. Tak doprowdy to go z lazaretu prziwiyźli, w kerym poł roku przeleżoł, jak ranny w noga zostoł pod Charkowym.

Szkyrtek (odc. III)

Jak Ana z dzieciami du dom prziszła, to zaś Hanysa niy było.Mało sie zdarziło, żeby sie z dzieciami pobawiył. Czasym w niedziela, jak prziszoł z kościoła, broł bajtli na szpacyr, żeby Ana mogła spokoj...

Energetycy dla urzędów

RYBNIK. W lutym w tutejszym Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej 7-semestralne studia inżynierskie ukończyło pierwszych 36 absolwentów unikatowej w skali kraju specjalności - energetyk...

Szkyrtek (odc. II)

Tak tyż było, Emil mu dali po starce Emilce, chocioż Hanysowi sie to bardzo niy widziało. Umowiył sie kedyś z Anom, że jak bydzie synek, to łon wybiere miano, jak bydzie dziołcha, to łona wybiere. No ...

Szkyrtek

Emil Kowolik - bo o nim tu bydzie godka - prziszoł na świat w samym pojstrzodku Rybnika. Idzie tak śmiało pedzieć, bo z łokna pod dachym, kaj Kowoliki komorom miyszkali, rozciągoł sie widok na cołki m...

Jakoś mi luto

Dzisiyjszo moja gawynda niy bydzie szpasowno. Niy, niy skuli tego, że nastoł post. Ale skirz tego, że w naszym życiu je coroz myni powodów do uciechy. Stykło yno poczytać łostatnie „...

Jo ci przaja!

- Podziwej sie Kazik, jak tyn czas gibko leci, łońskigo roku żeś mi to klarowoł o tym „świyńcie zakochanych”, kere to z Hameryki do nos sie prziklechtało. Wiysz, że już fest sie te walynty...

Niy poradzom abo nie chcom

Bez sztyry tydnie łosprawiałach wom o moji służbie na farze. Dzisioj bydzie o tym, co w Niymcach widziałach. Co mi się podobało, a co szterowało. Ja, saksy to je fajno rzecz, bo za robota płacom eurok...

Choćby cyrkuśnik

Pisałach Wom ostatnio o mojim warzyniu na służbie. O tym, że na niymieckim stole zagościyły śląskie kluski moji roboty i gęsi polskigo chowu.

Knedle abo kluski

To już trzeci tajl łosprowki o mojich saksach w Niymcach. Ci, kierzi czytali dwa piyrsze, wiedzom, że trefiła mi się robota na farze u polskigo farorza i że bez dwa miesiące bołach tam gosposiom. Niyj...

Wyszkubki

Kupa lot tymu nazod, jak żech boł jeszcze małym bajtlym, toch sie trzimoł mamy za kiecki i chodził żech tam, kaj mama chodziyli. A na podzim to nasi mama ze starkom chodzili na szkubani piyrzo. Bo trz...

Pasowny klyj

Dwa tydnie tymu zaczłach Wom pisać, jakim sposobym znodłach się w Niymcach na służbie u polskigo farorza. Dzisioj bydzie dalij. Fara boła srogom, piyntrowom chałpom. To po piyrsze. Po drugie – s...

Starosta weselny

Musza sie wom yno pochwolić, że zaś żech boł na weselu i jak żech to łotok policzoł, to już było 50. weseli.

U farorza na służbie

Straciyłach sie juzaś na cołkie dwa miesiące ze zadnij strony. A to tymu, że wywioło mie z Rybnika. Niy yno z Rybnika, ale i z Polski. Już Erwin padoł, że im żech je starszo, tym myni u mie „zi...

Sylwestrowe breweryje

- Wiela żeście tych lojchtkugli nakupiyli, chyba już wom rozum odebrało, tela piniyndzy wydać i potym wszystko do luftu puścić. Niy wiym, kery to tak snochwiył, żeby w sylwestra biydne psy straszyć i ...

Skuli kota

- Jak to rychtyk jest z tom zwierzinom? Umi łona godać we Wilijo? Powiydzcie mi, starziku, czy downij w to ludzie wierzili, czy niy?- No powiydz, Kazik, że ty w to niy wierzisz? Przeca kożdy ci to pow...

Konopiotka

- Zmorz żech jak diosi na torgu, ale mom wszystko, co sie noleży.- O czym wy starziku zaś godocie?- No o tym, co do konopiotki mi potrzeba - konopie, pogański krupy, no i do zatrzepanio, ta żółto kasz...