Po naszymu

Kanarek

– Mieliście mi, starziku, opowiedzieć o tym, jak Harypil chyciył kanarka, kery komuś z klotki uciyk.

Kanciaty bal

– Starziku, jak wom sie podobajom te mistrzostwa świata we fuzbalu?– Teraz grać we fuzbal to ni ma konszt: boisko rowne jak stoł, trowka wystrzigano, wyglondo jak wielki zielony tepich, li...

Na żużlu

– Starziku! Wiycie, że chca w niydziela iść na żużel?Od kedy ty sie żuzlym interesujesz, Kazik? Przeca żeś nigdy niy chodziył.– Na pewno chcesz ody mie na bilet, pra?– Jak by prawie,...

Werbus z aptekarską rączką

– Ale żech sie zmochoł, starziku! Som żech ściepoł połtorej tony wąglo do pywnice. Tata przidzie dopiyro na wieczor i ni mioł mi kto pomodz.

Wonio flidrami

Miarkuja, że jak Polsko dugo i szyroko – zresztom niy yno Polsko – niy ma człowieka, dlo kierego maj niy bołby nojpiykniyjszym miesiącym w roku. Bo tyż powiydzcie sami, znocie jaki inks...

1-majowe pochody

– Starziku! Jest to prowda, że tata musioł chodzić na pochody w czerwonyj chustce pod brodom, tak jak wszystkie synki z jego szkoły?– Widza, że sie komuś stare dzieje przipominajom. Kto ci...

Po naszymu

- Starziku, wiela w Rybniku jest wszystkich tankszteli, umielibyście tak ongyfer pedzieć ?- Wiysz synku, mie to tam bardzo niy interesuje, ale widza, że przi kożdym skrziżowaniu, abo rondzie, stoji ja...

Zeżarty gybis

Wczoraj, jak żech szła po barchesy do piekorza, trefiyłach w ańfarcie Richusia. Miyszko wele nos w drugim familoku. Widujymy się dość czynsto, bo kiedy jo cisna rano do sklepu, on prawie wylazi ze swo...

„Wysoko data”

Do nastympnyj pynzyje zostoł cołki tydziyń, a jo już mom chnet prozny portmanyj. Jako teraz te pora dni przeżyć ? Pożyczyć łod somsiadki, abo bratówki ? Bołach u nich zołgać w tyj sprawie, ale prziszł...

Śmiergus

Juzaś jedyn śmiergus przed nami Kaziczku, pamiyntom jak jeszcze niydowno musioł żech cie za rączka kludzić po sąsiadkach, a tyś sikoł wszystki dziołszki i zbiyroł żeś kroszonki do bojtlika. Teraz by c...

Wiosna

HASIOKOWE HOŁDY

Od jakigoś czasu prziglondom sie hasiokom na naszym osiedlu i na to, co ludzie do nich ciepiom. Spomiarkowałach, że na wielokrotny użytek som już yno te zielone kastle na śmieci.

Tulpy, nelki...

- Powiydz mi Kazik, czy teraz w osmego marca zaniesieszswojij rechtorce kwiotek?- Czamu bych i musioł kwiotek zaniyść, przeca urodziny modziepiyro w maju, a Dziyń Nauczyciela w pażdzierniku.

Klachy

Chopy godajom, że baby to klachule i wrazitytki, a klachy to sposób kludzynio przez nos godki. Podług nich, jak sie dwie , trzi , a niy dej Boże wiyncyj babeczek zyńdzie, to już o niczym inkszym niy p...

Jak Małysz

Słyszeliście Starziku, że we Wiśle bydom budować nowo skocznia? Teraz kożdy łeboń chce skokać tak jak Małysz. Jadymy ze synkami z klasy do Istebnyj, to łobejrzymy, jak tam teraz wyglondo ta skocznia ...

Zolyty przez droty

- Co ty tam tela klupiesz na tym kompurtku ?- Walyntynki bajstluja, starziku.- Co to jest za jako Walyntynka, nowo gra ?