Czy prezydent Rybnika dostanie absolutorium?

Czy prezydent Rybnika Piotr Kuczera otrzyma dzisiaj wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok? Okaże się podczas dzisiejszej sesji rady miasta, która rozpoczyna się o godzinie 16. Obrady odbywają się ...

Wójt Gaszowic z absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Gaszowice, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Gaszowic, Pawłowi Bugdolowi.

Piotr Kuczera z wotum zaufania i absolutorium

Prezydent Rybnika w czwartek wieczorem otrzymał wotum zaufania od radnych, a potem absolutorium. Za wotum było 14 radnych, 11 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za absolutorium zagłosowało 14 r...

Wójt Pawłowic uzyskał absolutorium

15 czerwca w Urzędzie Gminy Pawłowice odbyła się sesja absolutoryjna poprzedzona dyskusją nad Raportem o stanie gminy Pawłowice za rok 2020.

Prezydent Żor z absolutorium

W czwartek, 24 czerwca żorscy radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żor...

Gorzyce: Absolutorium dla wójta

Rady Gminy Gorzyce przeanalizowała 2020 rok i udzieliła wójtowi Danielowi Jakubczykowi wotum zaufania, a następnie po zatwierdzeniu sprawozdań podjęła jednogłośnie uchwałę o udzieleniu mu absolutori...

Urzędnicy z Godowa otrzymali medale Prezydenta RP

Głównymi tematami XXXIV sesji Rady Gminy Godów były: przedstawienie i debata nad raportem o stanie gminy, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielenie wójtowi wotum zau...