Oddaj krew w Szerokiej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz rada sołecka w Szerokiej zapraszają na akcję krwiodawstwa. Najcenniejszym darem podzielić się będzie można w niedzielę 22 sierpnia, w...