Nawiąż współpracę z eNowiny.pl

Portal informacyjny eNowiny.pl oraz Tygodnik Regionalny Nowiny są idealnym miejscem na wypromowanie wszelkich imprez, koncertów lub innych ciekawych wydarzeń, które odbędą się w naszym regionie.

Materiały publikowane przez naszą redakcję docierają do dużej liczy odbiorców, zarówno lokalnych, regionalnych jak i ogólnopolskich.

Objęcie wydarzenia patronatem medialnym może obejmować takie działania jak:
  • publikacja artykułu na portalu oraz w gazecie, opisujące wydarzenie,
  • wypromowanie wydarzenia na profilach społecznościowych portalu, aby dotrzeć do jak największej liczby osób,
  • udostępnienie powierzchni reklamowej na portalu internetowym,
  • przeprowadzenie relacji z wydarzenia oraz ewentualnego fotoreportażu,
Od strony organizatora wydarzenia oczekujemy:
  • umieszczenia logotypów portalu oraz gazety na wszelkich materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, billboardy, dyplomy itp.),
  • w przypadku materiałów wideo, informacje iż portal jest patronem medialnym wydarzenia,
  • umieszczenie billboardu reklamowego lub formy reklamy typu outdoor na miejscu wydarzenia,
  • udostępnienie biletów na wydarzenie/imprezę bądź innych dóbr, które mogą być wykorzystane przez redakcję w celu promocji imprezy/wydarzenia,
  • inne możliwości promocji oferowane przez organizatora.

Jeżeli są Państwo zainteresowani patronatem medialnym nad wydarzeniem, prosimy o bezpośredni kontakt z naszą redakcją pod adresem: redakcja@enowiny.pl

Pliki do pobrania