20013708
20013708


Skontaktowaliśmy się z panią Elżbietą. Oto, co nam powiedziała. Zdjęcia przedstawiające defiladę Wojska Polskiego na rybnickim Rynku należały do jej ojca, Emanuela Buczka, który był polskim patriotą i uczestniczył w tej ceremonii. Jego starsza córka, a siostra pani Elżbiety, wówczas dziesięcioletnia Gertruda Buczek, witała marszałka Piłsudskiego naręczem kwiatów i wierszykiem.- Ojciec mój był bardzo skrupulatny. Wszystko odnotowywał w kalendarzu. Opisywał też fotografie z rodzinnego albumu. Na odwrocie fotografii przedstawiających Piłsudskiego odbierającego w Rybniku defiladę umieścił datę: „4 lipca 1922 roku”. Jestem pewna, że właśnie wtedy, a nie w sierpniu tegoż roku marszałek Piłsudski odwiedził Rybnik - powiedziała „Nowinom”.Tymczasem w płycie rybnickiego Rynku znajduje się wmurowana w połowie lat dziewięćdziesiątych tablica upamiętniająca pobyt Wodza w tym mieście. Oto napis, jaki tam się znajduje: „28 sierpnia 1922 roku na Rynku w Rybniku Marszałek Józef Piłsudski przyjmował defiladę wojskową”.Skąd rozbieżność w dacie? Zapytaliśmy Renatę Paryzek, historyka z Muzeum w Rybniku.-Mamy w naszych zbiorach „Gazetę Rybnicką” z 27 sierpnia 1922 roku. Jest tam artykuł zatytułowany „Witaj Naczelniku Państwa!, a w nim czytamy: „Pan Marszałek Państwa przybędzie do Rybnika w poniedziałek przed południem o godz. 10.00. Przywitanie nastąpi na Rynku, gdzie odprawione zostanie nabożeństwo polowe. Obowiązkiem obywatela jest udekorowanie domów przez wywieszenie sztandarów narodowych”. Na tej podstawie opieramy przekonanie, że marszałek Piłsudski był w Rybniku 28 sierpnia 1922 roku – powiedziała.Dodała też, że Muzeum będzie się kontaktować z prof. Andrzejem Garlickim, badaczem zajmującym się biografią Józefa Piłsudskiego i epoką, w której żył i działał. Może jemu uda się autorytatywnie ustalić, która data pobytu naczelnika państwa latem 1922 roku w Rybniku jest prawdziwa
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz