post image
Tak będzie wyglądał nowy ośrodek / Koło Stowarzyszenia

 

Rozpoczęła się budowa nowej siedziby ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego w Żorach. Wszystko ma być gotowe w listopadzie przyszłego roku.

 

To jedna z najważniejszych inwestycji w regionie. W osiedlu Księcia Władysława w Żorach ruszyła właśnie budowa nowej siedziby Ośrodka Wczesnej Interwencji i Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego, które prowadzi koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. – Obiekt zajmie 952,88 m kw. Na trzech kondygnacjach, gdzie będzie 2496,76 m kw. powierzchni użytkowej, powstaną nowoczesne sale terapeutyczne, rehabilitacyjne, gabinety logopedyczne, psychologiczne, lekarskie, sala do terapii sensorycznej), sala do hydromasażu, a także pomieszczenia socjalno-szatniowe, rejestracja pacjentów, poczekalnia dla rodziców z dziećmi, szatnia, wózkownia, kuchnia i pomieszczenia higieniczno-sanitarne – wymienia Izabela Bester wiceprzewodnicząca koła PSOUU.
Na parterze znajdzie się ośrodek wczesnej interwencji, gdzie maluchy od urodzenia do siódmego roku życia otrzymają kompleksową, wielospecjalistyczna i skoordynowaną pomoc. – Chodzi o dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, opóźnione w rozwoju psychoruchowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami i chorobami, m. in. z autyzmem, epilepsją, niepełnosprawnością ruchową – wylicza pani Izabela. Obecnie z OWI korzysta średnio 600 dzieci rocznie. Na pierwszej kondygnacji będzie ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno- wychowawczy dla 60 podopiecznych w wieku od trzech do 25 lat z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy dostosowanej do stanu psychofizycznego i wieku. To chorzy z Żor, ale i pobliskich miejscowości: Rybnika, Suszca, Rudziczki, Pawłowic, Studzionki, Jastrzębia Zdroju, Pielgrzymowic, Czerwionki- Leszczyn.
W nowym budynku znajdzie się również świetlica rewalidacyjno-rehabilitacyjna dla osób głęboko upośledzonych po 25. roku życia, to kolejna placówka, która koło prowadzi od lutego 2013 roku. Ważne, iż współautorami koncepcji są zarząd, kadra kierownicza oraz zatrudnieni specjaliści, więc nowy gmach będzie przyjazny dla wychowanków, dostosowany do ich potrzeb. Koszt inwestycji wyniesie blisko 9 mln zł, w tym 5,5 mln zł to dotacja rządowa przyznana miastu. Resztę wyłoży gmina. Gmach ma być gotowy w listopadzie przyszłego roku. Pozyskiwane w ostatnich latach środki m. in. z 1 procenta, kwest (skarbonki, sprzedaż cegiełek) zostaną przeznaczone na wyposażenie. Pieniądze można wpłacać na konto nr: 37 1050 1676 1000 0004 0069 0020 ING Bank Śląski/ Oddział Żory.
– Wypracowanego w Żorach systemu opieki nad niepełnosprawnymi intelektualnie zazdroszczą znacznie bogatsze i większe miasta, czego dowodem są wizyty przedstawicieli Rybnika, Wodzisławia czy Gliwice, szukających wskazówek dobrych praktyk. Zapewniamy tu bowiem wsparcie dzieciom i młodzieży od urodzenia do późnej dojrzałości. Żory mają szansę stać się znaczącym ośrodkiem, przyjmującym podopiecznych z odległych miast – podkreśla wiceszefowa stowarzyszenia.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.