20043704
20043704


Mie sie tyn piyrszy w szkole dziyń tymtuplym wspomino, bo mój rocznik tukej na Śląsku przeżywoł to aże dwa razy.W 1944 roku piyrszego września zakludziyli mie do nimieckij szule, bo mioł żech sześć lot i taki dziecka musiały iść do piyrszyj klasy za Nimca. Niy pamiyntom, czy żech wtedy płakoł, ale wiym, że wielko tyta żech dostoł, tak jak wszystki moji rownioki, od szulajtera. Dostali my tyż czorne tabulki w drzewiannyj romce, przi keryj wisioł na szlajfce wielki żołty szwam. Tabulka miała na jednyj stronie namalowane ciynki linijki, zaś na drugij małe krateczki czerwonom farbom. Piyrsze litery pisoł żech po nimiecku na tyj tabulce takim sztyftym spiczatym choby blajsztift.Za długo my do tyj szule jednak niy chodzili, bo coroz czyńścij w doma żech słyszoł, że przidom tukej Rusy. Starka godała, że teraz sie ucza w szkole po nimiecku, w doma bydymy godać po naszymu, a jak przidom Rusy, to na pewno sie byda ruskigo abycadła uczył.Pamiyntom, że coroz czyńścij wtedy buczki na Silyjzi buczały, że niby fligry amerykońskie lecom bomby ściepować na Kyndzierzyn, i my musieli z rechtorkom uciekać z klasy do pywnice i czekać, aże zaś buczki odbuczom. Niyroz tyn fligeralarm ogłoszali, jak my byli w drodze ze szkoły, wtedy my gibko du dom uciekali. Roz żech sie przewrociył i ta tabulka z napisanymi literkami mi sie strzaskała i zamiast dalij uciekać, to żech stanył i beczoł, bo tak żech sie chcioł starce pochwolić tymi własnoryncznie napisanymi literkami. Widzioł żech wtedy na bezchmurnym niebie cołko chormijo tych fligrow, jak sie blyszczom choby strzybne maszki poukłodane jedna przi drugij, i słyszoł żech taki buczynie jednym ciyngiym, ale na szczyńści bombow niy ściepowali.Potym rychtyk bez zima Rusy wleźli, wszystki rechtory nimieckie pouciekali i już do szule niy trza było chodzić. W pywnicy my sztyjc przesiadowali, bo cołki czas yno strzylanina było słychać i wybuchy. Musieli nos tyż na jakiś czas ewakuować aż na Wilczo, kaj my jedli czorny chlyb, na kery godali „konwiśniok”, poszmarowany syropym robionym z burakow cukrowych.Niedługo zaś prziszoł wrzesiyń i zaś mie drugi roz kludziyli do piyrszyj klasy, ale polskij szkoły. Juzaś żech tyta dostoł, ale już niy była tak fest kolorowo i tako wielko jak ta nimiecko. Teraz żech sie uczył po polsku, niyskorzij po rusku, a w doma zaś cołki czas my po naszymu godali.

Komentarze

Dodaj komentarz