Adwyntowo gonitwa


Bożego Narodzynio zaczyno sie u nich kyns pryndzyj niż u nos – tak jakoś niydugo po latowych feryjach, czyli z końcym siyrpnia i początkiym września. Wtedy to w jejich aldikach, lidlach pokazujom sie na fachach piyrsze szekuladowe mikołaje, pierniki, marcypany, plaskate korzynne ciastka z mandlami. Śmiysznie to wyglądało, kiedy w ciepły, bo latowy jeszcze dziyń jedne dziecka lizały lody, drugie zaś łogryzały mikołajom głowy. W październiku i listopadzie w sklepach przibywo jeszcze wiyncyj świątecznych maszkietów. Idzie tyż już kupić lampki na goik i stroidła. W telewizorze puszczajom mikołajowo-choinkowe reklamy, z radia coroz czynścij słychać kolyndy, a 11 listopada o godz. 11.11 wielkim jublym zaczyno sie we Westfalii karnawał. Kto by niy wiedzioł, to informuja, że je to nojwszaśniyjszy termin balowanio na świecie. Ale nojważniyjszy czas przichodzi z piyrszom niydzielom adwyntowom. Wtedy całe Niymcy z uciechom wołajom – endlich! (nareszcie!). Łod tego dnia już rychtik świyntujom. Ale w łostatnio sobota przed adwyntym tyrajom jak mrówki. Strojom swoje chałpy i zagrody. Wszystko musi być łolampkowane, łoszlajfkowane i łobkulkowane. W paradnych izbach kładom na stoł adwyntowy winiec ze sztyryma świyczkami, a drugi winiec (bez świyczek) wiyszajom na dźwiyrze. Choinki tyż by w izbach wyrychtowali, jednak że niy som tu w modzie sztuczne, muszom z tym czekać do łostatnigo tydnia przed Wilijom.Nojwiększym powodzyniym w adwynt cieszom sie bożonarodzyniowe jarmarki (u nich Weihnachtsmarkty). Na miejskich rynkach prywaciorze stawiajom zgrabne budy z desek, łobstrojone świyrkowymi chłabinami i różnyj farby światełkami. Idzie w nich kupić wszystko, co na świynta przidajne. Przichodzom na te jarmarki całymi familiami. Niy yno kupować, ale przede wszystkim trefić sie z przocielami i kamratami. Kożdy tam cosik dla sia znojdzie. Dzieci mogom zubrować na karasolach, pozaglądać na tyjater lalkowy, a łojcowie napić sie piwa abo rozgrzoć kawom, tyjym ziołowym, a nojlepij grzonym winym (Glüchwein).Ważnom rzeczom w adwyncie som tukejsze gościny we firmach. Takie przedświąteczne trefy, na kiere przichodzom wszystkie pracowniki. Pojedzom, piwa popijom, pośmiejom się, powicujom, a ku tymu jeszcze dostowajom szykowny pijondz na święta. To je możno tako nasza „trzinostka”, kiero u nich nazywo sie Weihnachtsgeld. W adwyncie Niymcy robiom tyż dobre uczynki. Łodwiedzajom chorych krewnych, znajomych, somsiadów (nigdy z proznymi rękami). W kożdy niydzielny wieczór koncertujom w kościołach muzykanty, chóry i śpiywoki, z czego dochód idzie na pomoc biydnym i chorym. Bez tydziyń po miastach udzielajom sie szpyndowniki i zbiyrajom pijondze do biksow. Ludzie ciepiom chyntnie. Przed Bożym Narodzyniym kożdy chce mieć tyn dobry uczynek zaliczony.
Baner reklamowy

Komentarze

Dodaj komentarz