20050709
20050709


Piyrszom rybkom, od keryj na pewno kożdy akwariumorz zaczynoł, był gupik – pawi oczko. Niywielko rybka, kero pochodzi z dorzeczo Amazonki i tam do dzisioj żyje, a kero człowiek porozwoziył i rozplongnył po wszystkich tropikalnych wodach skuli kopruchow. Bo ta malutko rybka żywi sie w naturze larwami od kopruchow, przez co wielce sie ludziom przisłużyła. Kej tak dobrze sie gupik plongnie, bo to jest rybka żyworodno i dobrze sie czuła nawet w małych kałużach, to zaczli ją potym hodować w jakichś szklanych krauzach i tak trefiła tyż do Europy. Wiadomo, że w naszych stawach i rzykach niy przeżyje, bo przeca musi mieć cołki czas ciepło woda. Totyż w akwariom znojdła odpowiedni miejsce.Dziki gupik ni ma wcale taki piykny, ale te, kere ludzie drogom selekcje i krojcowanio wyhodowali, to już niy idzie pedzieć. Samczyki, przeciwnie niż u ludzi (przeca wiymy, na kogo godajom płeć piykno), są paradniejsze, mają długi kolorowe szlajerowate ogony, piyknie ufarbione. Od tyj niypozornyj rybki zaczła sie w Europie ta moda na cichtowanie rostomajntych rybek w akwariomach. Dzisioj tych wszystkich zortow ryb, kere akwarysty hodują, jest tela, że szłoby tymi nazwami cołko gazeta zasuć i sztyjc yno nowe zorty krojcujom i cichtujom, bo czym rybka mo dziwniejszy wygląd i kolor, tym bardzij sie chce tako mieć w swojim akwariom.Totyż hodowce teraz majom już cołki laboratoryja w doma, bo te nowomodne ryby potrzebujom ekstra jakisik filtrowanyj wody, kero musi być gynau tako jak w tym morzu, skąd łone pochodzom. Żarcie tyż muszą mieć naturalne i taki same światło, bo inacyj po nich, a wiela łone kosztują, o tym już niy godom.Pamiyntom jednak te zwyczajne gupiki, co za bajtla sie chowało. Całymi godzinami szło siedzieć przi akwariumie z winkli poszwajsowanych i pokitowanych miniowym kitym, do kerego yno kibel wody wlazło. A jak sie te gupiki radowały, jak żech im przinios nachytanych na Rudzie flyji do saka zrobionego z mamulczynyj stylonowyj pończochy.

Komentarze

Dodaj komentarz