20051104
20051104


Trzeba tukej wspomnieć o utopkach, kere cołko zima przeleżeli w swojij kryjowce pod lodym i yno czasym miyndzy suchymi trzcinami bez przerymbel łeb wystyrkali, żeby obejrzeć, wiela śniega jeszcze leży i czy mroz jeszcze trzimie. Jak już pod lodym robi sie jaśnij, to utopki chytajom sie gibko roboty. Liżom tyn lod od spodku, a słońce od wiyrchu, totyż robi sie łon coroz to ciyńszy i słabszy. Wiedzom te gizdy utopki, że w takich miejscach, kaj z dołu wyliżom, nojpryndzyj umiom kogoś utopić, toż yno czekajom, aż kery wlezie na taki stow.Dziecka nojpryndzyj sie dajom skusić, bo jak to dycko starka godali, że tam, kaj dioboł niy wlezie, to dzieci poradzom wlyść. Co to za frajda jeszcze se pokiełzać na stawie, zanim cołki lod sie straci, ni ma na nim śniegu, bo sie roztopiył i woda sie zrobiła na lodzie. W nocy troszka to zaś przimarznie i rano ciyńko szkorupka nowego i gładkigo lodu kusi do kiełzanio. Nikedy wyglondo to tak, że som dwie taki szyby lodowe na stawie, jedna jeszcze dość grubo starego lodu i drugo ciynkigo na wiyrchu. Miyndzy tymi lodami jest woda i jak sie chodzi po tym, to choćby po madracach. Dycko za bajtla my sie radowali na taki lod, kery nom sie uginoł pod nogami i pynkoł przi tym kiełzaniu. Jeszcze my nikedy szlincuchy zapinali ku szkarbołom i w hokeja grali na stawie. Kije my mieli porobione z wykrziwionych odnogow lyskowych, a kronżek z konska grubskij taśmy gumowyj. Dziyń przed tym jeszcze my grali w tego hokeja i nic niy wskazowało, że za jedna noc może sie tyn lod taki słaby zrobić. No ale jak żech już wspomnioł, wszystkimu winne były te gizdy utopki, kere nom na złość zrobiły i w nocy tyn lod od spodku wylizały, a z wiyrchu niy było nic poznać. Tak jak dycko po szkole cołko banda synkow spotkała sie na stawie, żeby zaś pograć. Było nas tam wtedy chyba z dziesiynciu i sztyry dziołchy, kere tyż wlazły na tyn stow nom pokibicować. Gromy se tak w nojlepsze i kole bramki, w keryj chytoł nojchrubszy z nos, Adolf, zjechali my sie jakoś w sześciorka, a na dokłodka nasz bramkorz gwizdnył cołkim ciynżarym o lod zahoczony czyjomś hokejkom. Tak jak my tam wszyjscy byli, znojdli my sie oroz we wodzie. Cołki szczyńści, że tam niy było głymboko i skończyło sie yno na tym, że wszyjscy przemoczyni do suchyj nitki przeziombili my sie tak, że niy trza było bez tydziyń do szkoły chodzić. Najgorzij, że nasze zeszyty i ksionżki tyż sie okompały, bo przeca my z taszow mieli porobione te bramki.Diosecki utopki zawsze coś umiom ludziom popochać.

Komentarze

Dodaj komentarz