post image
Czy dojdzie do jakiegokolwiek porozumienia związkowców z delegacją rządową, pokażą najbliższe godziny, a może dni / Dominik Gajda


W jej skład wchodzą pełnomocnik rządu ds.transformacji spółek energetycznych  i górnictwa węgla kamiennego,wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio, oraz szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów.

W ocenie strony społecznej, przyjazd rządowej delegacji to m.in. efekt pogotowia strajkowego i podziemnych akcji protestacyjnych w kopalniach. Jak podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej „S” i jeden z liderów MKPS Dominik Kolorz,  rozpoczęcie rozmów nie oznacza ani zawieszenia, ani przerwania protestu, ani też odwołania zapowiadanej na piątek manifestacji w Rudzie Śląskiej. MKPS decyzje o ewentualnych zmianach przyjętego  harmonogramu działań protestacyjnych będzie podejmować po uprzedniej ocenie przebiegu i efektów rozmów ze stroną rządową.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.