post image
Drugi Dom przy jastrzębskim szpitalu zaprasza podopiecznych od 5 października / WSS 2 Jastrzębie


10 pensjonariuszy w każdym miesiącu, począwszy od 5 października do 30 czerwca 2022 roku otrzyma całodobową opiekę wraz z pełnym wyżywieniem, rehabilitacją i terapią. To duża ulga dla osób na co dzień opiekujących się nimi.

- Takie wsparcie ma na celu wyeliminowanie poczucia osamotnienia, zapewni poczucie bezpieczeństwa, umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb, decydowania o sobie i swoich zainteresowaniach, wpoi nawyki ułatwiające życie codzienne seniorom, co zapobiegnie ich wyobcowaniu i izolacji – tłumaczy Marcelina Kowalska, rzeczniczka szpitala.

Co więcej, opiekunom podopiecznych Drugiego Domu zapewni czas na odpoczynek, realizację życiowych planów, odciąży psychicznie i fizycznie od stałej opieki nad niesamodzielnym seniorem, co tym samym zmniejszy ich wykluczenie społeczne.

- Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie, gdyż są jeszcze miejsca – informuje rzeczniczka.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie? Osoby niesamodzielne 60+, powyżej 40 punktów w skali Barthela, nie wymagające leczenia szpitalnego - każda składająca wniosek musi mieć opiekuna. W pierwszej kolejności przyjmowani będą ci, których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium z ustawy o pomocy społecznej, dla samotnego wynosi ono 701 zł, dla osoby w rodzinie - 528 zł. Preferowani są mieszkańcy Jastrzębiu-Zdroju i całego Subregionu Zachodniego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgłaszanie kandydatur pod nr tel. 32 47 84 225. Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz wszelkie informacje zostały ujęte w Regulaminie „Drugiego Domu” dostępnym na stronie wss2.pl/strona.php.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.