Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy
Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy

Pielęgniarka i pielęgniarz - to obecnie najbardziej deficytowe zawody, więc studenci tych specjalności mogą liczyć na stypendium - 1000 zł brutto miesięcznie.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2020/2021, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.


Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.
 

Komentarze

Dodaj komentarz