Archiwum / Prezydent Raciborza Dariusz Polowy.
Archiwum / Prezydent Raciborza Dariusz Polowy.

265  milionów złotych – taką wartość ma plan budżetu Raciborza na 2021 rok. Zdaniem prezydenta Raciborza to zrównoważony, oszczędny i proinwestycyjny projekt. Prognozowany przyszłoroczny deficyt w Raciborzu wyniesie 10,8 mln zł i zostanie sfinansowany z tzw. wolnych środków i pożyczek.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok to kwota 35,5 mln złotych. To rekordowo wysoka wartość (najwyższa od 2013 roku), którą Racibórz osiągnie przy jednoczesnej redukcji zadłużenia gminy z blisko 43 mln zł obecnie do 39 mln zł w 2021 roku.

Projekt budżetu na 2021 rok:

Całość dochodów budżetu to kwota 254,2 mln zł,

Całość wydatków budżetu to kwota 265 mln zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2021 roku zaliczyć należy:

  • budowę nowego miejskiego żłobka,
  • modernizację stadionu przy ul. Srebrnej,
  • budowę punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych etap II,
  • zagospodarowanie lewobrzeżnych bulwarów,
  • dokończenie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Łąkowej,
  • przebudowę ul. Bema i Cecylii i Marii Rodziewiczówny,
  • termomodernizację kamienic komunalnych,
  • budowę windy w Urzędzie Miasta,
  • projekty Budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2020 roku.

Projekt przyszłorocznego budżetu zostanie uzupełniony jeszcze o jedną inwestycję, tzn. budowę nowego lodowiska. Ponadto po konsultacji z radnymi do uchwały budżetowej wpisane zostaną również inne przedsięwzięcia, także i te zadania zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach. W prezentowanym projekcie nie znalazła się ponadto budowa Centrum Nauki SOWA. Zadanie to zostanie wpisane po nowym roku.

Projekt będzie konsultowany z radnymi, którzy podejmą ostateczną decyzję o przyszłorocznym budżecie na sesji budżetowej.

Komentarze

Dodaj komentarz