UM Żory.
UM Żory.

Nowe mieszkania socjalne powstaną w zabytkowych kamienicach, które zlokalizowane są przy ul. Pszczyńskiej 9 i ul. Dworcowej 7. 

– Chcemy, aby te kamienice nie tylko pięknie wyglądały, ale przede wszystkim służyły naszym mieszkańcom. Będą one przeznaczone na cele społeczne, ponieważ powstanie w nich w sumie aż 16 mieszkań socjalnych. Zostaną one przeznaczone między innymi dla uczestników projektów, realizowanych przez miasto, których celem jest reintegracja społeczna i zawodowa tych mieszkańców Żor, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i chcą z niej wyjść – wskazuje Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

W ramach zadania, planowany jest kompleksowy remont kamienic, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obu tych zabytkowych budynków. 

– Budynki w całości będą miały funkcję mieszkalną. Warto dodać, że w kamienicy przy ul. Dworcowej dobudowana zostanie nowa część budynku, mieszcząca schody, pochylnią oraz windę. Dzięki temu zostanie on przystosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się – podkreśla Adrian Lubszczyk, Kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu. 

Na realizację projektu, miasto Żory pozyskało dofinansowanie w wysokości 4 091 274,05 zł, z czego 3 651 352,11 zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania będzie uzupełnieniem wsparcia ze środków budżetu państwa w wysokości 439 921,94 zł. Całkowity koszt projektu wyniesie 4 480 036,10 zł, a jego realizacja przewidziana jest w terminie do 31 maja 2022 roku. 

Komentarze

Dodaj komentarz