UM Wodzisław Na drogi wyjechały pługi
UM Wodzisław Na drogi wyjechały pługi

1. Dla przejezdności dróg miejskich: dla koordynacji działań w zakresie przejezdności dróg lokalnych miejskich publicznych i wewnętrznych, posypywania materiałami szorstkimi i odśnieżania chodników, kładek, przejść dla pieszych na drogach lokalnych miejskich:

Zarząd Dróg Miejskich - tel. 32 455 61 34,
Służby Komunalne Miasta - tel. 32 455 51 93,
infolinia Akcji Zima - tel. 32 455 39 05,
dyżurny Akcji Zima - tel. 693 355 376.

2. Dla przejezdności dróg powiatowych na terenie Wodzisławia Śląskiego:

Punkt dyspozytorski w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni przy ul. Raciborskiej 3 (tel. 32 451 76 07, 32 451 74 15 - wewnętrzny 25, 508 114 717).

3. Dla przejezdności dróg wojewódzkich na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Łużycka, Marklowicka, Jastrzębska, Pszowska, Młodzieżowa):

Punkt dyspozytorski: podwykonawca Przedsiębiorstwo Remontowo-Utrzymaniowe „DOMINIK”, koordynator Akcji Zima - tel. 728 855 706, dyżurny Akcji Zima - tel. 698 225 932.

4. Dla przejezdności dróg krajowych na terenie Wodzisławia Śląskiego (ulice: Rybnicka, Witosa, Bogumińska):

Punkt dyspozytorski: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad, oddział w Katowicach, rejon w Gliwicach - tel. 32 234 06 91 lub 92, Baza Materiałowa Racibórz przy ul. 1 Maja 3 - tel. 32 415 24 46.

5. Dla interwencji telefonicznych w sprawach przejezdności dróg, komunikacji publicznej, gospodarki wodno-ściekowej, ciepłownictwa, energetyki i gazownictwa, gospodarki mieszkaniowej wszystkich form własności:

Punkt dyspozytorski: Komenda Straży Miejskiej - tel. całodobowy - 32 455 13 45; 986, tel. komórkowy - 604 620 588.

Jakie siły skierowane do odśnieżania dróg?

Zarząd Dróg Miejskich oraz Służby Komunalne Miasta dokonały przeglądu i napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia Akcji Zima, który jest w ich dyspozycji. Zaangażowao dwa samochody MAN z solarką i pługiem, jedna koparko-ładowarka, jeden ciągnik TYM z solarką i pługiem, jeden ciągnik Lamborghini z solarką i pługiem, jeden mikrociągnik Ferrari z solarką i pługiem, jedną odśnieżarkę Hybryda do usuwania śniegu z chodników.

W Akcji Zima będzie bierze udział około 30 pracowników obu jednostek. W ramach przygotowań do Akcji Zima ZDM rozstawił 26 skrzyń z mieszanką soli i piasku do zabezpieczenia chodników, schodów, kładek i przejść w miejscach newralgicznych na głównych ciągach pieszo-jezdnych, będących w zarządzie miasta.

W ramach uzupełnienia braków sprzętowych oraz zapewnienia ciągłości odśnieżania i posypywania dróg oraz chodników w Akcji Zima biorą udział podwykonawcy, którzy mają 11 jednostek sprzętowych wyposażonych w pług i solarkę.

Do eliminowania śliskiej nawierzchni miasto posiada 130 ton soli drogowej oraz 140 ton piasku. Materiał w całości składowany jest na terenie służb miejskich.

Komentarze

Dodaj komentarz