GUS.
GUS.

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Obecnie trwają jeszcze prace organizacyjne i przygotowawcze tego przedsięwzięcia.

- Potrzebujemy Twojej pomocy, aby w przyszłym roku policzyć wszystkich mieszkańców Polski i wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Twoje zaangażowanie i udział w spisie próbnym pomoże nam przygotować się do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r - informuje Główny Urząd Statystyczny.

W Rybniku trwa nabór na rachmistrzów spisowych, którzy powinni spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rachmistrzowie będą przeprowadzali wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, w zależności od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Ile zarobią rachmistrzowie spisowi? 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, rachmistrzowie będą mogli zarobić 7 zł brutto za wywiad bezpośredni, zaś 4 zł brutto za wywiad telefoniczny.

Oferty można składać od 1 do 9 lutego bieżącego roku. Szczegóły naboru wraz z formularzem zgłoszenia dostępne są w BIP.

 

Komentarze

Dodaj komentarz